Ekotaajama

Ekotaajama

ekotajaaman talo
Pilotoitu ratkaisu
Mallintaa asukaslähtöisen ja energiatehokkaan pientaloalueen kaavoituksen, suunnittelun, markkinoinnin ja rakentamisen prosessi.
Alkoi/päättyi
9/2010 - 6/2012
Kontaktihenkilö

Jyväskylä Innovation - organisaatio on lopettanut toimintansa

Keitä mukana
Jyväskylän kaupunki (Jyväskylä Innovation hallinnoi hanketta), Jämsä, Petäjävesi, Multia, Kannonkoski ja Toivakka, VTT, Sitra
Tiivistelmä

Kuuden Keski-Suomen kunnan (Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Multia, Petäjävesi, Toivakka) hankkeessa on kehitetty menetelmiä ja tuotettu uutta tietoa ja osaamista energiatehokkaiden alueiden kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun.

Hankkeessa kehitettiin ohjeistus aluesuunnittelulle sekä yksinkertaisia peukalosääntöjä alueellisten energiavaihtoehtojen kartoittamiseen. Lisäksi arvioitiin liikenteen aiheuttamia päästöjä. Hankkeessa kehitettyjen menetelmien avulla kunnat voivat ohjata kaavoitustaan energiatehokkaampaan suuntaan. VTT on kehittänyt hankkeessa alueellisen energialuokitustyökalun, jonka avulla eri kaavaratkaisuja voidaan vertailla nopeasti ja helposti. Lähtötietojen syöttämisen jälkeen työkalu laskee alueen energialuokan. Työkalua on testattu Jyväskylässä ja käyttökokemusten mukaan se on nopea käyttää ja auttaa eri vaihtoehtojen vertailussa.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin miten hankkeessa toteutettavat energiatehokkuutta lisäävät ja muut kestävyyttä edistävät ratkaisut voivat lisätä alueen vetovoimaisuutta.

Rahoitus
Tekes, kunnat, Sitra, Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Jämsek Oy
Paikkakunta
Jyväskylä, Jämsä, Petäjävesi, Multia, Kannonkoski ja Toivakka
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet