Energiaomavarainen Ahvenanmaa

Energiaomavarainen Ahvenanmaa

Ahvenanmaan älykäs energiajärjestelmä, Smart Energy Åland
Kuva: Flexens.
Pilotoitu ratkaisu
Smart Energy Åland, älykkään energiajärjestelmän pilottihanke Ahvenanmaalla
Alkoi/päättyi
2014 -
Kontaktihenkilö

Berndt Schalin , berndt.schalin [at] flexens.com

Keitä mukana
Flexens, useita alan yrityksiä, yliopistoja, julkinen sektori
Tiivistelmä

Ahvenanmaalla on käynnissä laaja hanke, jossa testataan joustavaa ja älykästä energiajärjestelmää. Koko maakunnan tarvitsema energia on tarkoitus tuottaa omavaraisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla vuoteen 2025 mennessä. Kokeilun mittakaava on Suomessa ainutlaatuinen ja sillä haetaan suuntaa koko energiajärjestelmän tulevalle vuosikymmenelle. Hanke koostuu lukuisista eri osakokeiluista ja vuonna 2019 on tarkoitus edetä ensimmäisiin investointipäätöksiin.

Hanketta vetää alustayhtiö Flexens. Ideana on, että saarella hyväksi havaitut ratkaisut voidaan myöhemmin siirtää isompaan mittakaavaan manner-Suomeen ja viedä myös muihin maihin. Hanke tarjoaakin yrityksille mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia liiketoimintamalleja tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Saari on riittävän suuri, että mahdolliset ongelmat tulevat sen kokoluokassa esille. 

Uudeksi perusvoimaksi kaavaillaan tuulivoimaa, jota täydennetään aurinko- ja bioenergialla. Tuulivoiman osuus voisi kasvaa jopa kymmenkertaisesti. Haasteena on sääolosuhteiden ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamien tuotanto- ja kulutushuippujen tasaaminen. Ongelmaan haetaan ratkaisua energian varastoinnin, kysyntäjouston sekä energian käytön tehostamisen ja vähentämisen kautta.

Hankkeessa havaittiin, että energian varastointiin tarvitaan myös edullisempia ratkaisuita kuin akut. Näitä voisivat olla kaukolämpöverkko sekä kotien maalämpökaivot ja kiinteistöt, joihin energia varastoituisi lämpönä. Ratkaisu tilapäisempiin tehovaihteluihin voi löytyä vesivoimasta, vanhoista kaivoskuiluista, jossa vettä pumpataan ylös tai valutetaan alas sen hetkisen tasapainotarpeen mukaan. Tavoitteena on myös esimerkiksi sähköistää liikennettä mahdollisesti vetykaasun avulla, ainakin lauttaliikenteen osalta. Tekniikoita ja niiden aiheuttamaa muutosta yhteiskuntaan seurataan myös osana ihmisten arkea. Olennaista hankkeessa on muuttaa tapaa suhtautua energiaan: tulevaisuudessa energia nähdään palveluna kilowattien sijaan, esimerkiksi saunomiskertojen lukumääränä tai sopivana asunnon lämpötilana. 

Rahoitus
Business Finland, Flexens
Paikkakunta
Ahvenanmaa