Espoon Finnoo

Espoon Finnoo

Finnoon energiatehokas asuinalue
Pilotoitu ratkaisu
Uusi kaupunginosa, jossa on tehty huolellinen energiasuunnitelma, ja jossa kotimaiset kestävän energian ratkaisut saavat suuren mittakaavan referenssikohteen
Alkoi/päättyi
2014
Kontaktihenkilö

Projektinjohtaja Kimmo Leivo, puh. 050 340 9723, kimmo.leivo [at] espoo.fi

Keitä mukana
Espoon kaupunki, Fortum, Rautaruukki, Uponor, Insinööritoimisto Granlund, Enegia
Tiivistelmä

Espoon kaupunki on asettanut Finnoon uudelle kaupunginosalle tavoitteen toimia kestävän kehityksen esimerkkialueena.   ja hiilineutraalina asuinalueena.

Ensin selvitettiin, mihin Finnoossa tulevaisuudessa energia kuluu. Tämän jälkeen kulutussegmenteittäin tutkittiin vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Kunkin kulutussegmentin osalta tehdään energiatehokkuuden osalta aktiivista yhteistyötä alan innovatiivisen kotimaisen teollisuuden kanssa sekä kehitetään suunnittelijoiden ja rakennuttajienkanssa yhteistyössä tulevaisuuden toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Espoo haluaa tukea kotimaisen teollisuuden vientiä tarjoamalla Finnoota referenssikohteeksi. Tavoitteena on energiankulutuksenoptimointi, huipputehon leikkaus ja uusiutuvan energian tuotanto sekä energian kiertotalous uusiokäyttöineen. Finnoo on myös Espoon kaupungin kestävän kehitykseentähtäävien kaavaratkaisuiden ja tontinluovutusehtojen pilottikohde. Finnooseen on suunnitteilla muun muassa kaukolämpö- ja -kylmäverkostot, kulutushuippujen leikkaaminen varastoinnilla ja koko alueen energian etäohjauksella sekä keskitetyt aurinkosähkön tuotantoyksiköt pysäköintilaitosten katoille. Energiaverkot ovat avoimia uusille ratkaisuille, muun muassa energian ostolle ja myynnille.

Finnoon alueen yksi merkittävimmistä tavoitteista on kehittää ”Markkinaohjautuva energiatehokkuuden kehityskonsepti”, uusi ja ennen kokeilematon menettely tehokkaaseen laajamittaiseen tuotekehitykseen, jolla pystytään saavuttamaan huomattavia energiatehokkuuden kehitysloikkia.

Arviointi

-

Rahoitus
Tekes
Paikkakunta
Espoo
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet