Ilmastokatu

Ilmastokatu

Ilmastokatu Roban paneelit, kuva Janne Käpylehto
Pilotoitu ratkaisu
Ilmastokatu-hankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla energiankulutusta pienennetään vähintään 10–20 % ja samalla lisätään alueiden elinvoimaisuutta sekä viihtyvyyttä Helsingin Iso-Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitti-Asematiellä.
Alkoi/päättyi
2015-2017
Kontaktihenkilö

Projektikoordinaattori Mikko Martikka, Helsingin kaupunki, ympäristökeskus (mikko.martikka [at] hel.fi)

Keitä mukana
Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Green Building Council Finland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Aalto-yliopisto, 6aika-strategia
Tiivistelmä

Helsingin Iso Roobertinkatu ja Vantaan Tikkuraitti-Asematie toimivat kehittämiskohteina ilmastoystävällisille ratkaisuille osana Helsingin ja Vantaan kaupunkien työskentelyä kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä lisätään tekemällä edistyksellisiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteitä. Energiankulutuksen pienenemisellä pyritään vähintään 10-20 prosentin päästövähennyksiin. Alueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat ja yritykset kokeilevat ja kehittävät yhdessä ilmastoystävällisiä palveluja ja ratkaisuja. Lisäksi jo ennestään olemassa olevia ilmastoviisaita valintoja muokataan elävään kaupunkiympäristöön sopiviksi.

Ilmastokaduilla ideat viedään käytännön toimintaan. Rakennuksien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan ja energiatehokkuus-toimenpiteisiin kannustetaan tietoa lisäämällä. Esimerkiksi kattopintoja tarkastellaan siitä näkökulmasta, mihin voidaan asentaa aurinkopaneeleita ja investointipäätöstä helpotetaan hankkimalla kaikki tekniset ja kustannustiedot valmiiksi.

Lisäksi Helsingissä Ilmastokatu saa peruskorjauksessa 2016 uuden ilmeen, johon sisältyy ilmastoystävällisiä ratkaisuja kuten LED-valaistus, kaupunkipyöräparkit ja materiaalivalintojen tarkastelu kestävyyden, kaupunkikuvan ja uusiokäytön näkökulmasta. Tavoitteina ovat myös kävelykadun turvallisuuden lisääntyminen ja liikenteen vähentyminen mm. tavarankuljetuksia ja jätehuoltoa tehostamalla.

Tarkoituksena on, että Ilmastokaduista tulee myös kansainvälisiä referenssialueita yrityksille ja kaupungille. Ilmastokatujen kokeilut jatkuvat kesäkuuhun 2017.

Dokumentaatio
Rahoitus
6aika-strategia, EAKR
Paikkakunta
Helsinki, Vantaa
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet