Joensuun älykäs Rantakylä-Utra

Joensuun älykäs Rantakylä-Utra

Älykäs Rantakylä-Utra Joensuun kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Hankkeessa kartoitetaan ja mallinnetaan yhdessä sidosryhmien kanssa keinoja, joilla vanha kerrostalovaltainen lähiöalue Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi älykkääksi ja elinvoimaiseksi kaupunginosaksi.
Alkoi/päättyi
2015-2016
Kontaktihenkilö

Samuli Salo, projektipäällikkö samuli.salo [at] jns.fi

Keitä mukana
Joensuun kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Tiivistelmä

Hankkeessa kartoitetaan ja mallinnetaan keinoja, joilla vanha kerrostalovaltainen lähiöalue Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi älykkääksi ja elinvoimaiseksi kaupunginosaksi.

Päähuomio on paikallistason toimenpiteissä, joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua ja uusiutuvan energian osuutta kasvatettua. Hankkeen näkökulmat ovat (1) kiinteistöenergia eli rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot, (2) lähienergia eli kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella, (3) liikkuminen ja kaupunkirakenne, eli kevyen ja julkisen liikenteen houkuttelevuuden parantaminen sekä (4) digitalisointi eli energia- ja resurssitehokkuutta lisäävät digitaaliset palvelut ja ratkaisut. Kaavamuutoksilla ja toimenpiteillä pyritään kehittämään alueen palveluita ja asumismuotoja, lisäämään työpaikkoja ja liiketoimintaa, uudistamaan kaupunkikuvaa, hyödyntämään jokivartta ja tekemään alueesta energiatehokkaampi ja esteetön sekä turvallinen sen asukkaille.

Työ on jakautunut teemaryhmiin, joihin kootaan osallistujia paikallisista asiantuntijoista, asukkaista sekä yritysten ja muiden kiinnostuneiden tahojen edustajista. Kiinteistöenergiaryhmässä selvitetään automaation, lämmön talteenoton, energiavalintojen, rakennusten kunnon ja ylläpidon sekä lämmitys-, ilmastointi- ja valaistusratkaisujen, purkamisen vs. korjaamisen sekä kuluttajien omien valintojen mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuteen. Ryhmä tutkii tarkemmin muutamaa esimerkkikohdetta, joiksi valitaan yksi kerrostalokohde, pienkerrostalo-/luhtitalokohde sekä rivitalokohde. Lähienergiaryhmä selvittää kotimaisen uusiutuvan energian (aurinko-, geo- ja bioenergian) tuotannon ja jakelun potentiaalia Rantakylä–Utrassa. Liikkuminen ja kaupunkirakenne -ryhmän teemoja ovat alueella liikkuminen ja sen ekotehokkuus sekä palveluiden riittävä monipuolisuus. Tausta-aineistona on vapaaehtoisten asukkaiden mobiiliseuranta, joka kertoo liikkumisen reiteistä ja käyntikohteista eri kulkumuodoilla. Lisäksi julkaistaan liikkumispeli, jolla kerätään parhaat ideat kestävien liikennemuotojen edistämiseen alueella.

Arviointi

Loppuraportti julkaistu vuonna 2017

Rahoitus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, EAKR, ARA (Asuinalueiden kehittämisohjelma)
Paikkakunta
Joensuu
Teknologioiden sijainti
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet