Jyväskylä Kankaan alue, Kytkin-projekti

Jyväskylä Kankaan alue, Kytkin-projekti

Jyväskylän Kangas ilmakuvana
Pilotoitu ratkaisu
Energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen), älykkäät verkot, ICT-runkoverkko, alueellinen palveluyhtiö
Alkoi/päättyi
12/2011-12/2015
Kontaktihenkilö

Projektipäällikkö Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki, tanja.oksa [at] jkl.fi

Keitä mukana
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy, Jyväs-Parkki Oy ja YIT Rakennus Oy.
Tiivistelmä

Kankaan alue on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke.

Kytkin-projektissa lähdettiin luomaan hallintomallia asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen. Tutkittavina osa-alueina olivat keskitetty pysäköinti, yhteinen väestönsuoja, yhteispihat, energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen), älykkäät verkot, ICT-runkoverkko sekä alueellinen palveluyhtiö.

Hallintomallin tarkoituksena on mahdollistaa yleensä erillisenä toteutettujen ja ylläpidettyjen toimintojen muuttamisen keskitetysti omistetuiksi ja hoidetuiksi palveluiksi ja kokonaisuuksiksi. Hallintomallin luomiseen on tarvittu osaamista eri toimintojen (pysäköinti, väestönsuojat, pihat, ICT, energia ja jätteet) ja eri asioiden (mm. juridiikka, talous ja riskit) näkökulmista.

Hankkeen tuloksena on tunnistettu nykytila, tahtotila ja suunnitteluratkaisut kullekin osa-alueelle. Energiaratkaisujen osalta alueelle on rakentunut ensimmäinen aurinkosähköjärjestelmä vanhalle paperitehtaalle. Hanke on samalla Jyväskylän Energian ensimmäinen power purchasing agreement (PPA) -mallilla toteutettu projekti, jossa Jyväskylän Energia omistaa ja operoi voimalaa 10 vuotta, minkä jälkeen omistus siirtyy kiinteistön omistajalle. Alueella selvitetän myös mahdollisuutta käynnistää kokeiluprojekti, jossa yhdistyisivät virtuaalimittarointi ja kysyntäjousto.

Rahoitus
Tekes ja mukana olijat
Paikkakunta
Jyväskylä
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet