Kuopion Savilahti, Savilahden vähähiilinen energiamalli

Kuopion Savilahti, Savilahden vähähiilinen energiamalli

Kuopio Savilahti
Kuva: Kuopion kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Savilahden vähähiilinen energiamalli –hankkeessa laaditaan etenemissuunnitelma uuden vähähiilisen ja energiatehokkaan kaupunginosan kehittämiseksi.
Alkoi/päättyi
2016
Kontaktihenkilö

Savilahti-projekti: Hankepäällikkö Antti Niskanen, antti.niskanen(at)kuopio.fi, puh. 044 718 5120; SaVE-hanke: projektipäällikkö Tapio Kettunen, tapio.kettunen(at)kuopio.fi, puh. 044 718 2187

Keitä mukana

Kuopion kaupunki (hallinnoi Savilahti-projektia), Kuopion Energia Oy, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä, Technopolis Kuopio Oy, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Senaatti-kiinteistöt, Kuopion Sähköverkko Oy, Schneider Electric Finland Oy, Smart Automation Oy, YIT Oyj ja VTT Oy.

Tiivistelmä

Savilahti on Kuopion seudun merkittävin seuraava aluekehitysprojekti. Savilahdesta kehitetään keskustaan kytkeytyvä noin 34 000 asukkaan, työntekijän ja opiskelijan viihtyisä, moderni keskittymä. Alue sijaitsee vain parin kilometrin päässä torilta, hyvien vapaa-ajanvietto- ja virkistysmahdollisuuksien äärellä.

Savilahti-projektin tavoitteena on kehittää Savilahden aluetta ja kuopiolaisten elinympäristöä. Lisäksi projekti edistää alueen toimijoiden omia kehitysvisioita siten, että Savilahti-kokonaisuudesta muodostuu entistäkin vetovoimaisempi ja kilpailukyisempi keskittymä koko Suomen mittakaavassa.

Uusia toimijoita alueelle tulee noin 15 000, joista asukkaita noin 6 000 ja alueella työssäkävijöitä ja opiskelijoita yhteensä noin 9 000. Julkis- ja yksityissektorin on arvioitu investoivan tulevaisuudessa alueen rakennetun ympäristön toteuttamiseen liki miljardi euroa. Alueen rakentaminen alkaa 2018, ja sen on tarkoitus valmistua 2020-luvun aikana. Savilahti on yhteisöllinen ja käyttäjien tarpeet huomioiva alue. Kaikki Savilahdesta kiinnostuneet on otettu mukaan alueen suunnitteluun alusta saakka.

Savilahden sijainti, tiiveys ja geologia antavat poikkeuksellisen mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti uusiutuvia energialähteitä. Nykyisen energiatehokkaan ja yhteistuotannolla tuotetun kaukolämmön rinnalla alueelle rakennettavissa kiinteistöissä voidaan käyttää muun muassa aurinkoenergiaa ja geoenergiaa. Veden läheisyys mahdollistaa myös kiinteistöjen energiatehokkaan jäähdytyksen kaukokylmällä.

Yritysten, tutkimuslaitoksien, oppilaitosten sekä energia- ja ympäristöalan opiskelijoiden osaamista tullaan hyödyntämään jo alueen suunnitteluvaiheessa. Alueen energiaratkaisuja tutkitaan kokonaisuutena vuoden 2016 alussa käynnistyneessä vuoden mittaisessa Savilahden vähähiilinen energiamalli (SaVE) -hankkeessa. Hankkeessa laaditaan etenemissuunnitelma vähähiilisen ja energiatehokkaan kaupunginosan kehittämiseksi. Lisäksi Kuopion Energia ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo solmineet aiesopimuksen, joka tähtää kaukojäähdytyksen tuotannon aloittamiseen ensivaiheessa sairaala-alueella. Jäähdytyksen tuotantoon käytettäisiin Kallavedestä Neulalahden syvänteistä saatavaa järvivettä. Kuopion yliopistollisen sairaalan parkkitalon ja suurkeittiön katoille on asennettu kesän 2016 aikana aurinkovoimala, joka kuuluu Suomen kymmenen suurimman aurinkovoimalan joukkoon.

Energiantuotantotapojen lisäksi energiatehokkuuden toteuttamista esimerkiksi toimitiloissa, liikenteessä, valaistuksessa ja vesihuollossa pohditaan teknologian ja uusien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien kautta.

Rahoitus
ELY/EAKR, Mukana olijat
Paikkakunta
Kuopio
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet