Oulun Hiukkavaaran keskus - INURDECO – Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli

Oulun Hiukkavaaran keskus - INURDECO – Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli

Oulun Hiukkavaaran havainnekuva
Kuva: Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli asemakaavoituksessa ja Hiukkavaaran keskuksen energisoiva asemakaava
Pilotoitu ratkaisu
Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli asemakaavoituksessa ja Hiukkavaaran keskuksen energisoiva asemakaava
Alkoi/päättyi
1.10.2012-28.2.2015
Kontaktihenkilö

Kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi, Oulun kaupunki, p. 044-703 2425, leena.k.kallioniemi(at)ouka.fi

Keitä mukana
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Hartela-Forum Oy, Skanska talonrakennus Oy, Sonell Oy, Oulun Energia
Tiivistelmä

Hiukkavaaraan syntyy uusi kaupunginosa noin 20 000 asukkaalle. Hankkeen pilotointialue Hiukkavaaran keskus tulee olemaan noin 40 000 lähialueen asukasta palveleva Oulun uusi aluekeskus. Keskukseen sijoittuu monipuolista asumista, laajat kunnalliset ja yksityiset palvelut sekä työpaikkoja. Alueesta rakennetaan pohjoisen kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen kansainvälistä edelläkävijää, joka on yksityisille ja julkisille toimijoille näyteikkuna Oulusta maailmalle.

Hiukkavaaran keskus – Kestävä pohjoinen talvikaupunki- Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli- INURDECO on yhteishanke, jossa Oulun kaupunki, Hartela-Forum Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sonell Oy ja Oulun yliopisto kehittivät monistettavissa olevia vuorovaikutteisia kestävän ja energisoivan talvikaupungin suunnittelukäytäntöjä ja -työkaluja. Lisäksi hankkeessa oli mukana useita yhteistyökumppaneita, kuten Oulun Energia. Kokoavana viitekehyksenä on ollut haasteellisiin pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava esimerkkikaupunginosa, joka toimii kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen testiympäristönä, Living Labina, jossa yritykset voivat testata tuotteitaan.

Integroivalla kaupunkikehitystyöllä tarkoitetaan toimintatapaa, joka mahdollistaa keskinaisen oppimisen ja uusien ratkaisujen löytämisen. Yritysten tavoitteena on ollut oman liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen. Tavoitteena on ollut kaupunkien ja asuinympäristön laatua parantava kaupunkikehittämisen ja rakentamisen Living Lab.

Oulun kaupunki kehitti konkreettisen asemakaavahankkeen avulla integroivan kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään, laatii niihin liittyvän Suomen ensimmäisen talvikaupunkistrategian ja koosteen talvikaupungin suunnitteluohjeista, vuorovaikutussuunnitelman, aurinkoenergiaselvityksen sekä määritteli energisoivan ja joustavan asemakaavan kriteerejä ja käyttäjälähtöisiä toimintamalleja.

Hankkeessa kehitettiin myös maapolitiikan toimintamalleja, tontinluovutusmenettelyjä, rakentamisen Living Lab –sopimusmalleja ja virtuaalista vuorovaikutteista asemakaavaa. Kokoavana viitekehyksenä on ollut haasteellisiin pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava esimerkkikaupunginosa, joka toimii kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen Living Labina.

Skanska Talonrakennus Oy on tutkinut Hiukkavaaran keskuksessa energiantehokkuuslaskentamalleja ja uuden sukupolven kerrostaloasuinkortteleita. Hartela- Forum Oy on tutkinut hukkaenergiaa hyödyntävän hybridikorttelin kehittämistä sekä laajaa kehittäjäroolia alueen toteutuksessa. Sonell Oy on kehittänyt asiakasvuorovaikutusta virtuaalityökaluja hyödyntäen sekä uuden sukupolven pientalokortteleita. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on tutkinut yhteistyössä tehtävää kaupunkikehittämistä ja erilaisia energiatehokkaita korttelimalleja. Ympäristöjä kemiantekniikan tutkimusryhmä on kehittänyt energialaskentamalleja, energian tuotantotapojen kestävyystarkastelua, tuulimallinnusta ja kestävän kehityksen arviointityökaluja. Taloustieteiden tiedekunta on tutkinut liiketoimintaekosysteemin kehittämistä Living Lab -ympäristössä.

Hanketta on kehitetty konkreettisen asemakaavahankkeen rinnalla Hiukkavaaran keskukseen. Aiemmasta käytännöstä poiketen yrityskumppanit ovat olleet mukana jo ennen asemakaavaprosessin käynnistymistä, ja yhteistyön toivotaan jatkuvan käytön elinkaaren loppuun saakka. Tuloksena on syntynyt Hiukkavaaran keskuksen energisoiva asemakaava, jolla tarkoitetaan niitä Hiukkavaaran kaavarungon ja Hiukkavaaran keskuksen asemakaavaprosessissa syntyneitä kestävän kehityksen arvoja, joilla on ekologisia, sosiaalisia, kulttuurillisia ja taloudellisia vaikutuksia. Näitä arvoja on tunnistettu 29 erilaista. Nämä tavoitteet ovat syntyneet Oulun kaupungin strategisista tavoitteista, syventyneet Hiukkavaaran asemakaavoissa ja erityisesti huomioitu hankkeen suunnittelun kohteena olleessa Hiukkavaaran keskuksen asemakaavassa. Erityisenä teemana on ollut osallisuus ja sitouttaminen asemakaavoitusprosessiin sen alusta asti.

Rahoitus
TEKES, Oulun kaupunki, Hartela-Forum Oy, Skanska talonrakennus Oy, Sonell Oy, EAKR; Oulun yliopisto, Oulun Energia
Paikkakunta
Oulu