RESCA OULU / Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia - Uusiutuvan energian pilottialuea

RESCA OULU / Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia - Uusiutuvan energian pilottialuea

RESCA Oulu kartta
Pilotoitu ratkaisu
Pientalojen hybridiratkaisut, niiden ohjaus ja seuranta
Alkoi/päättyi
1/2013 – 6/2016
Kontaktihenkilö

Pekka Seppälä, Oulun kaupungin rakennusvalvonta, pekka.seppala [at] ouka.fi

Keitä mukana
Oulun kaupunki, rakennusyritykset
Tiivistelmä

RESCA Oulu hanke oli käynnissä 2013-2014 ja elokuussa 2014 pilottialueen kehitystä jatkettiin Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia –hankkeella.

Hiukkavaaran Kivikkokankaan pilottialue alkoi rakentua Oulun rakennusvalvonnan koordinoiman RESCA Oulu hankkeen puitteissa vuona 2013. Kaukolämpöverkon ulkopuolella olevalle alueelle haettiin rakentajia erityisten tontinluovutusehtojen puitteissa. Rakentajien tuli sitoutua tontinluovutusehtojen mukaisesti energiatehokkaaseen rakentamiseen ja mm. esittää kuinka talot ovat myöhemmin nollaenergiataloiksi muokattavia. Toteutustavat tälle olivat vapaasti ideoitavissa ja hankkeiden tavoitteena olikin ollut löytää erilaisia ja erityisesti toimivia lämmitysmuotojen yhdistelmiä, joilla tulevaisuuden rakentamisen vaatimukset voidaan turvallisesti täyttää.

Hankkeiden perustavoite oli eri energialähteiden tai niiden yhdistelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden optimoiminen teknisesti ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Parhaista valinnoista tehdään monistettavat, suositeltavat konseptit niin kuluttajille kuin myös alan yrityksille. Alueella tehtyjä ratkaisuja mitataan, arvioidaan ja kehitetään hankkeen eri osapuolten toimesta. Osana hankkeita ovat olleet myös rakentamisen ja käytön aikaiset mittaukset. Rakentamisen aikana on seurattu mm. kosteuksia rakenteissa ja on saatu arvokasta tietoa kuivumisajoista.

Pilottialueelle on rakennettu mm. CHP-laitos, aurinkokeräimiä ja –paneeleita, jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä jne.   

Arviointi

?

Rahoitus
Tekes
Paikkakunta
Oulu, Hiukkavaara