Riihimäen Peltosaaren kehittämishanke

Riihimäen Peltosaaren kehittämishanke

Riihimäen Peltosaari kehittämishanke
Kuva: Riihimäen kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Tavoitteena parantaa asuinaluetta ja sen toimijoiden välistä yhteistyötä, turvallisuutta, energatehokuutta, ekologisuutta ja asuinympäristön laatua
Alkoi/päättyi
2009-
Kontaktihenkilö

Tekninen johtaja Jouko Lehtonen 019 758 4800

Keitä mukana
Riihimäen kaupunki, VTT, Helsingin yliopisto, TKK, Tekes, ARA
Tiivistelmä

Riihimäen keskustan tuntumassa on 2700 asukkaan Peltosaaren kaupunginosa, joka rakennettiin 1970-luvulla. Riihimäen kaupungin tavoitteena on kehittää Peltosaaren kaupunginosasta energiatehokas ja uusiutuvaa energiaa laajasti käyttävä asuinalue, joka toimii ekotehokkaana, uudenlaisen ekologisen kaupunkiasumisen pilottina sekä energiaviisaan rakennetun ympäristön esimerkkinä Suomessa.

Monipuolinen alueen kehittämisprojekti on ollut käynnissä vuodesta 2009 asti. Hankkeessa on kehitetty energiatehokasta korjausrakentamista (VTT) ja kokeiltu teollista passiivitalokorjausta (INNOVA-hanke). Energiankäytön tehostamisen ohessa kehitetään mittausmenetelmiä sekä integroidaan aurinkoenergiaa niin nykyiseen rakennuskantaan kuin uudisrakennuksiinkin. Lisäksi Peltosaari on mukana SubUrbanLab-hankkeessa, jossa kehitetään asukasosallistumista talojen ja asuinalueiden korjaus- ja uudistamisprosesseissa. Tässä EU-hankkeessa ovat mukana Suomesta Tekes rahoittajana sekä Riihimäen Kaupunki/Peltosaari-projekti, VTT ja ARA.

Alueelle tulee myös täydennysrakentamista: Avain Yhtiöt rakennuttaa asumisoikeusasuntoja sekä senioreille suunnatun palvelutalon ja Lakea Oy toteuttaa kolme kerrostaloa. Asunnot rakennetaan vuosina 2016–2019.

Rahoitus
ARA, Tekes, EU
Paikkakunta
Riihimäki
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet