SenCity älykkään valaistuksen pilottiverkko

SenCity älykkään valaistuksen pilottiverkko

SEN City diagrammi
Lähde: VTT
Pilotoitu ratkaisu
Valaistusinfrasta tehdään palvelualusta, joka mahdollistaa kaupunkitilalle älykkäästi ohjatun valaistuksen sekä sensoreista kertyvään dataan perustuvien palvelujen kehityksen.
Alkoi/päättyi
2015-2018
Kontaktihenkilö

Kontaktihenkilö: Eveliina Juntunen, VTT, puh. 040 548 9986, eveliina.juntunen [at] vtt.fi; Henrika Pihlajaniemi, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta puh. 040 708 9865, henrika.pihlajaniemi [at] oulu.fi

Keitä mukana
VTT, Oulun Yliopisto, C2 SmartLight, Elisa, Greenled, Misal, Nokia, Tehomet ja Valopaa, Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere
Tiivistelmä

SenCity – Älykäs valaistus INnovatiivisen KAupungin palvelualustana -hankkeen tavoitteena on luoda valaistus-infrasta palvelualusta, joka luo mahdollisuudet älykkäästi ohjatulle valaistukselle ja uusille innovatiivisille ja käyttäjälähtöisille palveluille kaupunkitilassa.

Hankkeessa pilotoidaan älykästä LED-valaistusta kaupunkien määrittämissä kohteissa, joihin yritysosapuolet kehittävät omia ratkaisujaan vastaamaan paremmin kaupunkien tarpeita.  Koeasennukset luovat Suomeen pilotointiympäristön, jossa uudenlaisia kaupunki-dataan perustuvia ratkaisuja voidaan kehittää ja testata myös tulevaisuudessa.  Kokonaisuuden sitoo yhteen tutkimusosapuolten keskeinen rooli pilottien sisällön ja toteutuksen suunnittelussa, käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa sekä teknologiaselvityksissä.

Arviointi

?

Rahoitus
Tekesin INKA-ohjelma
Paikkakunta
Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet