Tampereen Co-ZED Härmälänranta

Tampereen Co-ZED Härmälänranta

Härmälänranta ilmakuva Skanska
Pilotoitu ratkaisu
Tavoitteena on suunnitella 1300-1700 asunnon lähes-nollaenergia-asuinalue.
Alkoi/päättyi
2013
Kontaktihenkilö

Elina Seppänen, Tampereen kaupunki, elina.seppanen [at] tampere.fi

Keitä mukana
Tampereen kaupunki (ECO2), Tampereen kaukolämpö Oy, VTT, Skanska
Tiivistelmä

Tavoitteena on suunnitella lähes-nollaenergia-asuinalue. Kaupunkirakenteen energiatehokkuus merkitsee rakentamisen, asumisen ja liikenteen ympäristövaikutusten hillitsemistä. Huomioon otetaan sekä yksittäiset rakennukset että koko kaupunkirakenne. Härmälänranta on myös toiminut yhtenä kehitysalustana valtakunnallisessa Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri (KEKO)-hankkeessa.

Pohjana Härmälänrannan suunnittelulle ovat muun muassa VTT:n Eco-Drive-hankkeen tulokset. Alueelle rakennetaan 1300-1700 asuntoa. Kortteli- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2013. Härmälänrantaan suunnitellaan kaukolämpöön ja uusiutuvaan energiaan perustuva hybridienergiajärjestelmä, jonka energianlähteiksi valitaan primäärienergiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja kustannustehokkuuden kannalta paras mahdollinen yhdistelmä. Härmälänrannan lähes nollaenergiataso perustuu rakentamisen ratkaisujen ja uusiutuvan energian hyödyntämisen lisäksi energiankulutuksen huippukuormien pienentämiseen alueellisen älysähköverkon sekä käyttäjien motivoinnin keinoin. Koko alueen arvioidaan olevan rakennettu vuonna 2024.

Rahoitus
Tekes
Paikkakunta
Tampere
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet