Tampereen Hiedanrannan energiaekosysteemi

Tampereen Hiedanrannan energiaekosysteemi

EKAT-hanke, Hiedanrannan energiaekosysteemi
Kuva: Energiaviisaat kaupungit -hanke
Pilotoitu ratkaisu
Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan energiaekosysteemi, Urbaani älykäs energia -tutkimushanke
Alkoi/päättyi
2016 -
Kontaktihenkilö

Tuomas Vanhanen, projektipäällikkö Hiedanrannan energiakehityksessä, Tampereen kaupunki

Keitä mukana
Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, alueen yrityksiä, alueen asukkaita
Tiivistelmä

Hiedanranta on kehittyvä kaupunginosa noin 4 km päässä Tampereen keskustasta. Alueesta visioidaan kestävää ja älykästä tulevaisuuden kaupunginosaa, ja se toimii alustana useille kaupunkikehittämisen hankkeille ja kokeiluille, myös lukuisille energiaan liittyville kokeiluille. Kaupunginosaa tehdään yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Alueen suunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Hiedanrannan rakentaminen käynnistyy 2020-luvun alussa jakoko alueen kehitystyön arvioidaan valmistuvan vuoteen 2045 mennessä.

Energian osalta tavoitteena on, että Hiedanrantaan luodaan oma digitaalinen energiamarkkina ja alue on uudenlainen kestävä ja älykäs energialiiketoimintaympäristö. Alueen energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tuotantomenetelmiä valitessa otetaan huomioon energiajärjestelmätason vaikutukset. Rakennusten viihtyisät olosuhteet tuotetaan avointen kaksisuuntaisten sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkojen avulla. Kehittämishankkeiden ja kokeilujen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja malleja alueen energiajärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen ja synnyttää uutta kestävää ja älykästä energialiiketoimintaa. 

Digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa energiaekosysteemin palvelumallia tutkii ja kehittää Urbaani älykäs energia –tutkimushanke (USE). Kokeellisena ytimenä on Tampereen Hiedanrantaan toteutettu paikallisen uusiutuvan energian kokeilu mittausjärjestelyineen. Kohde on suunniteltu ja toteutettu tutkijaosapuolten, osallistuvien yritysten ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Hanke luo perustaa Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiselle ja tekee energiaekosysteemiä alueella näkyväksi.

Syksyllä 2017 suunniteltiin ja toteutettiin USE-hankkeen Hiedanrannan pilottiasennus. Vuosi 2018 keskittyi energiaekosysteemin tutkimukseen samalla kun monitoroitiin Hiedanrannan pilottijärjestelmän toimintaa. Vuonna 2019 analysoidaan saatu aineisto ja julkistetaan hankkeen kokemukset. Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmä. Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen kaupunki, ja useita alan yrityksiä. 

USE-hankkeen lisäksi Hiedanrannan energiaekosysteemiä kehitetään Energiaviisaat kaupungit –hankkeessaTavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. Lisäksi Hiedanrannan energiakehityksen kokonaisuuteen sisältyy muun muassa biokaasun käyttömahdollisuuksia selvittävä osuus. Ensimmäiset liikkumisen kokeilut puolestaan käynnistyivät kesällä 2018, mm. sähköautojen latausta ja liikkumisvälineiden yhteiskäyttöä koskien. 

Rahoitus
Urbaani älykäs energia -hankkeen päärahoittaja on Tekesin Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa -tutkimusohjelma. Energiaviisaat kaupungit –hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto.
Paikkakunta
Tampere