Turun Skanssi

Turun Skanssi

Skanssi Turun kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Matalaenergiaisen kaukolämpöverkon suunnittelu, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen lämpökaupan + energiatehokas uusi kaupunginosa
Alkoi/päättyi
1.10.2014-
Kontaktihenkilö

Risto Lahtinen, Turun kaupunki, risto.lahtinen [at] turku.fi, Antto Kulla, Turku Energia Oy, antto.kulla [at] turkuenergia.fi

Keitä mukana
Turun kaupunki, Turku Energia
Tiivistelmä

Turun Skanssiin suunnitellaan uutta älykästä ja ekologista kaupunginosaa.

Vuoteen 2030 tähtäävän hankkeen keskeisessä osassa ovat energiaratkaisut. Alueen suunnittelun tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna tehostavat energiankäyttöä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Alueelle on tarkoitus kehittää uudenlainen matalalämpötilainen kaukolämpöverkko, jossa myös asukkaat voisivat toimia lämmön tuottajina. Matalampi lämpötila pienentää lämpöhäviöitä ja mahdollistaa energian syöttämisen ja myymisen verkkoon kiinteistöistä. Uudenlainen kaukolämpöverkko ja liiketoimintamalli mahdollistavat ylijäämälämpöjen ostamisen yrityksiltä ja toisaalta asiakkaiden tai kolmansien osapuolien toimimisen kaukolämpöverkon lämmön tuottajana.

Lisäksi Skanssin alueella on tavoitteena kehittää ja pilotoida erilaisia paikallisen lämmöntuotannon ratkaisuja kuten maalämpöratkaisut, aurinkokeräimet, jäähdytyksen lauhdelämpö, lämmönvarastointi sekä ehkä jokin pienvoimala. Eri energiajärjestelmien rinnakkainen optimointi vähentää merkittävästi kokonaiskulutusta ja mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen laajemman hyödyntämisen.

VTT selvitti alkuvuodesta 2015 kaksisuuntaisen lämpökaupankäynnin edellytyksiä. Selvityksessä mallinnettiin Skanssin alueen energiantarvetta ja kaukolämpöverkkoa sekä selvitettiin uusiutuvan energian tuotannon vaihtoehtoja. VTT:n asiantuntijat auttoivat myös tontinluovutusehtojen energialiitteen laadinnassa yhdessä Turku Energian asiantuntijoiden kanssa. Skanssin energiaratkaisuja kehitetään osana Tekesin Fiksu kaupunki-ohjelmaa.

Dokumentaatio

https://www.turku.fi/skanssin-uusi-kaupunginosa/alue ; Lotta Lyytikäinen: Uuden asuinalueen kaksisuuntaisen kaukolämpöratkaisun asiakastarveselvitys, Nicolas Hintsa: Kaksisuuntaisen kaukolämmön toteutus Skanssi-h

Arviointi

?

Rahoitus
Turku Energia, Tekes
Paikkakunta
Turku
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet