Optibio: Biopolttoaineet HSL:n busseissa

Optibio: Biopolttoaineet HSL:n busseissa

Optibio esitysslide
Pilotoitu ratkaisu
Biopolttoaineiden käyttö pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä
Alkoi/päättyi
2008-2010
Kontaktihenkilö

Reijo Mäkinen, HSL

Keitä mukana
HSL, VTT, Neste Oil, liikennöitsijät
Tiivistelmä

Kolmevuotisessa hankkeessa kokeiltiin biopolttoaineita HSL:n linja-autoissa. 300 bussia ajoi 30 % HVO-dieselillä (NExBTL) ja 10 autoa 100 % HVO-dieselillä. Mitään ongelmia ei aiheutunut. Hiukkas- ja typenoksidipäästöt alenivat.

VM myönsi tilapäisen verohelpotuksen biopolttoaineille kokeilun ajaksi, jotta liikennöitsijöille aiheutunut kustannus ei olisi ollut liian raskas.

Rahoitus
Tekes, HSL
Paikkakunta
Pääkaupunkiseutu
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet