FAQ

Miksi juuri nämä kokeilut on valittu?

Olemme hakeneet pilotteja ja kokeiluja omista verkostoistamme, lehdistötiedotteella ja partnereiden verkostoista. Kiitos kaikille pyyntöömme vastanneille! Olemme pyrkineet sisällyttämään saamistamme ja löytämistämme ehdotuksista ne, joissa kokeillaan Suomessa uutta teknologiaa (tai vanhaa teknologiaa uudessa mittakaavassa) tai uutta tapaa organisoida energiapalvelujen hankintaa tai käyttöä, ja jotka edellyttävät energian käytön hallintaa.

Monet hankkeista eivät ole varsinaisia kokeiluja, vaan yritysten palveluja, rakennuksia tai uusia kaupunginosia joita on kehitetty pilotoimalla ja kokeilemalla. Olemme ottaneet mukaan dokumentoituja esimerkkejä kaupunkien tai muiden kuntien, rakennusten omistajien, liikenteen, yritysten ja muiden toimijoiden piloteista vuodesta 2010 alkaen. Tapauksiksi on valittu kenttäkokeiluja, joissa ratkaisuja pilotoidaan tosielämän ympäristössä. Olemme pyrkineet valitsemaan Suomessa tehtäviä kokeiluja ottaen huomioon Suomen eri alueet ja erilaiset toimijat (joillakin yrityksillä tai kaupungeilla voi olla useita kokeiluja, jolloin kaikkia ei ole otettu tähän tietopankkiin mukaan).

Miten saan oman pilottini mukaan tietopankkiin?

Otamme mielellämme vastaan uusia ehdotuksia! Lähetä tietoja pilotistasi ja linkki lisätietoihin tutkimusjohtaja Eva Heiskaselle, Helsingin yliopisto, eva.heiskanen [at] helsinki.fi

Miten voin täydentää tai kommentoida pilottikuvausta?

Kaikki palaute on erittäin tervetullutta! Lähetä palautteesi tutkimusjohtaja Eva Heiskaselle, Helsingin yliopisto, eva.heiskanen [at] helsinki.fi

Kenelle tietopankki on tarkoitettu?

  • Viranomaisille, poliitikoille ja medialle: Missä Suomessa mennään uusien toimintatapojen kehittämisessä ja omaksumisessa etenkin uusiutuvaan energiaan, mutta myös siihen liittyvissä maankäytön,rakentamisen ja liikenteen ratkaisuissa? Missä ollaan edellä, onko aukkoja?
  • Muille tutkijoille: Suomen Akatemia edellyttää tutkimusaineistojen avaamista. Energiakokeilut.fi -sivustolta muut tutkijat voivat kartoittaa kenttää sekä etsiä hyviä case-tutkimusten kohteita.
  • Pilottien, demonstraatioiden ja kokeilujen järjestäjille: On hyvä kokeilla uutta, mutta hyvä myös ottaa opiksi siitä, mitä muut ovat tehneet. Toivomme, että tietopankki lisää tiedonvaihtoa ja oppimista pilottien välillä.

Mitä muita vastaavia tietopankkeja Suomessa on koottu?

  • Kokeilun paikka on alusta, joka auttaa synnyttämään ideoista konkreettisia kokeiluja. Se on tehty valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhteistyönä. Se on syntynyt Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin kukoistukselle yhteiskunnan eri tasoilla. Mukana on myös energiaan liittyviä ideoita, kokeiluja ja kokeiluista saatavia oppeja.
  • Eksergia.fi-sivustolla on esimerkkejä nollaenergiataloista teknisine tietoineen.
  • Motivan GreenEnergyCases-palvelusta saa tietoa ja siellä voi kertoa uusimmista energia-alan sovelluksista, suomalaisesta energiaosaamisesta ja mielenkiintoisista vierailukohteista.
  • Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Energialoikka.fi on energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokanta, jota julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Palvelussa voit tutustua toteutettuihin hankkeisiin, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja voit myös kertoa omasta hankkeestasi.
  • ProAgrian Hankkeet ja kehittäjät kartalla -palveluun voi ilmoittaa energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä hankkeita ja sieltä löytyy ilmoituksia kiinnostavista vierailukohteista.

Mihin tietopankkia käytetään?

Tietopankki on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Smart Energy Transition-hanketta. Tutkimme, miten Suomi voisi hyötyä globaalista energiamurroksesta ja miten piloteista ja kokeiluista voitaisiin ottaa entistä paremmin opiksi koko yhteiskunnassa. Tätä varten tietopankin piloteista ja kokeiluista valitaan 20 tarkemman tutkimuksen kohteeksi. Tarkemmat case-tutkimuksen ilmestyvät kesällä 2017 sivustolla www.smartenergytransition.fi