Aluelämpöverkon kysyntäjousto Ylivieskassa

Aluelämpöverkon kysyntäjousto Ylivieskassa

eGotham logo
Pilotoitu ratkaisu
Hankkeessa kehitettiin järjestelmä pienen kaukolämpöverkon energiatehokkuuden optimointiin sekä tehonsäätöön.
Alkoi/päättyi
2012-2015
Kontaktihenkilö

Marjo Heikkilä, Centria (marjo.heikkila [at] centria.fi)

Keitä mukana
Centria tutkimus ja kehitys, Oy Herrfors Ab , Ouman Oy, Ylivieskan kaupungin tilapalvelut (osana 18 partnerin eGotham-EU-hanketta)
Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin järjestelmää micro-grid kokonaisuuden energiatehokkuuden optimointiin langattomia sensoriverkkoja ja mallinnusta käyttäen yhteistyössä Espanjan, Norja, Italian ja Viron kanssa.

Suomen pilotissa keskityttiin lämmityksen ja ilmanvaihdon energiankäyttöön sekä julkisiin rakennuksiin.Energiayhtiö Herrfors AB oli mukana energian toimittajana, jolla on 40 MW CHP-lämpövoimala Ylivieskassa ympärillään 600 asiakkaan kaukolämpöverkko. Energiaa toimitetaan vuosittain asiakkaille noin 100 GWh. Voimalalla on myös käytössään 1000m3 vesiakku, jonka käytöllä kyetään optimoimaan tuotantoa merkittävästi. Herrforsin kaukolämpöverkkoon rakennettiin kattava mittausjärjestelmä ennustepalveluineen.

Ylivieskan kaupungin tilapalvelut puolestaan toimi energia-asiakkaan roolissa tarjoten pilottirakennukset ylläpitohenkilöstöineen projektin käyttöön. Ouman Oy toimi rakennusautomaatiojärjestelmän toimittajana. Centria tutkimus ja kehitys toimi pilotin vetäjänä ja koko hankkeen kansallisena koordinaattorina. Pääasiallinen järjestelmäkehitys, dokumentaatiovastuu ja projektihallinto olivat tutkimustoimijan vastuulla.

Hankkeen tuloksena on kyetty havainnoimaan mm. eri rakennusten lämmityksen toimintaa vaihtuvissa sää- ja kulutustilanteissa. Kaukolämpöä toimittava energiayhtiö sai käyttöönsä kulutusennustepalvelun, joka laskee historiatiedon ja sääennusteen pohjalta asiakasverkon kulutuskäyttäytymistä lähitunteina. Se helpottaa voimalaitoksen ennakoivaa tehonsäätöä ja mahdollistaa optimoidun ajosuunnitelman. Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmiin luotavan liitynnän avulla voidaan simuloida mm. kaukolämmön dynaamista hinnoittelua. Energiayhtiö voi lähettää luodun järjestelmän kautta tulevien tuntien tariffitietoa kiinteistöautomaatiolle, joka kykenee väistämään hintapiikkejä ennakoivin säädöin.

Rahoitus
TEKES, EU ARTEMIS JU
Paikkakunta
Ylivieska
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet