EVAKOT-hanke, aurinkoenergian varastointi

EVAKOT-hanke, aurinkoenergian varastointi

EVAKOT-hanke
Kuva: EVAKOT-hanke
Pilotoitu ratkaisu
EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkaluja
Alkoi/päättyi
2017 - 2020
Kontaktihenkilö

Projektipäällikkö Pekka Erkkilä, pekka.erkkila [at] centria.fi

Keitä mukana
Centria amk, GTK, Heliostorage, Kokkolan Energia, Finn Spring
Tiivistelmä

EVAKOT-hanke tutkii aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään rakentamalla Keski-Pohjanmaan alueelle konkreettinen pilottikohde. Tavoitteena on kehittää lämmön maavarastoinnin osaamista ja alaan liittyvää yritystoimintaa sekä uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen tutkimus- ja oppimisverkosto.

Hanke on saanut alkunsa paikallisen yrittäjän ideasta kehittää aurinkolämmitysjärjestelmää sekä järjestelmäkomponenttien että erityisesti lämmön maavarastoinnin osalta. Lämmitysjärjestelmästä on jo olemassa prototyyppi, jonka esikuvana on ollut Kanadassa sijaitseva Drake Landing Solar Community. Kanadan olosuhteet ovat lähes samanlaiset kuin Suomessa ja siellä järjestelmällä on pystytty tuottamaan rakennusten lämmitystarpeesta noin 90 % aurinkoenergialla. Living lab –tyyppisen hankkeen päätavoitteena on jalostaa järjestelmä valmiiksi nykyistä prototyyppiä käyttäen ja Centrian ja GTK:n tutkimusresursseja hyödyntäen. Hanke pyrkii osoittamaan, että lämmön maavarastointi toimii ja on kannattavaa. 

Pilottikohteessa juomavalmistaja Finn Springin takapihalle porattiin 61 kpl 45 metrin syvyistä lämpökaivoa. Aurinkokeräimet taltioivat lämpöenergiaa kaivoihin keväällä ja kesällä 2019, ja se on käytössä talvella 2019–2020 yrityksen tilojen vesikiertoisessa lattialämmityksessä. Kaivoihin varastoidaan myös teollisuuden kompressoreiden synnyttämää hukkalämpöä. Laskelmien mukaan vesi lämpiää varastossa tavoitelämpötilaansa 50–70 asteeseen vähitellen noin puolessa vuodessa. Kesällä 2019 maavarasto näyttää alustavasti lämpiävän odotusten mukaisesti.

Centrian tehtävänä on hankkeen hallinnointi ja johtaminen sekä mittaus- ja ohjausjärjestelmän tietotekniikan kehitys. GTK huolehtii maavarastojen mitoituksesta, simuloinnista ja optimoinnista rakennettaviin kohteisiin. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä konseptia tuotteistavan start up –yritys Heliostoragen kanssa, joka jatkokehittää järjestelmään liittyviä aurinkokeräimiä ja koko järjestelmän ohjausyksikköä.

Arviointi

?

Rahoitus
Budjetiltaan 960 000 euron hanke on saanut päärahoituksen Keski-Pohjanmaan liitolta / EU-aluekehitysrahastolta.
Paikkakunta
Keski-Pohjanmaa (Kokkola, Toholampi)
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet