Helen ja Sakarinmäen koulukeskuksen lämmitysuudistus

Helen ja Sakarinmäen koulukeskuksen lämmitysuudistus

Sakarinmäen koulu Helenin kuva
Pilotoitu ratkaisu
Hybridijärjestelmää (maalämpö, aurinkolämpö, varasto)
Alkoi/päättyi
2012
Kontaktihenkilö

Pirjo Jantunen, Helen, pirjo.jantunen [at] helen.fi

Keitä mukana
Helen, Helsingin kaupunki (Sakarinmäen koulukeskus)
Tiivistelmä

Sakarinmäen pilottihankkeessa Helen testaa uusia energiaratkaisuja.

Koulukeskukseen on rakennettu uusiutuvan energian lämmitysratkaisu, joka muodostuu aurinkokeräinten, maalämpöjärjestelmän, öljykattilan ja lämpövarastojen kokonaisuudesta. Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa asetettiin tavoitteeksi 80 prosentin uusiutuvan energian osuus aurinko- ja maalämmöllä. Tämä tavoite on ensimmäisenä käyttövuonna 2015 saavutettu: maalämmön osuus oli 79 prosenttia ja aurinkolämmön osuus 3 prosenttia.

Sakarinmäen koululaiset ovat alusta asti olleet mukana koulun lämmitysmuodon uudistuksessa. Tavoitteena on, että energia-asiat integroidaan koulun opetukseen käytännönläheisesti.

Rahoitus
?
Paikkakunta
Helsinki
Energiateknologiat
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet