Kiinteistöistä virtuaalivoimalaitoksia, Siemens

Kiinteistöistä virtuaalivoimalaitoksia, Siemens

Kauppakeskus Sello
Kuva: Kauppakeskus Sello
Pilotoitu ratkaisu
Virtuaalivoimalaitospalvelu, jonka avulla kiinteistöt voivat luoda joustoa sähkömarkkinoille
Alkoi/päättyi
2017 - 2018 (Palvelujakso kestää 9 vuotta)
Kontaktihenkilö

Anssi Laaksonen, Siemens

Keitä mukana
Siemens, Kauppakeskus Sello
Tiivistelmä

Espoon Sellon kauppakeskuksessa on syksyllä 2018 otettu käyttöön virtuaalivoimala, eli älykäs energiajärjestelmä, joka auttaa tasapainottamaan sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä suhdetta. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sen on kehittänyt Siemens. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi uusiutuvan energian kiinteistökohtaisen pientuotannon, varastoinnin ja käytön osana sähköverkkoaJärjestelmän arvioidaan pienentävän Sellon ylläpito- ja energiakuluja merkittävästi.

Osana Sellon järjestelmää toimii aurinkovoimala, joka tuottaa vuodessa arviolta 640 MWh, noin kuusi prosenttia kauppakeskuksen tarvitsemasta energiasta. Pohjois- Euroopan suurin kiinteistön sisään rakennettu akusto (teholtaan 2,0 MW ja kapasiteetiltaan 2,1 MWh) puolestaan mahdollistaa energian varastoinnin, mikäli aurinkopaneelit tuottavat enemmän energiaa, mitä kauppakeskus kuluttaa. Varastoinnin ansiosta voidaan leikata satunnaiset kulutuspiikit ja hyödyntää varastoja silloin, kun sähkön hinta on korkealla, sekä toisaalta ostaa sähköä varastoon, kun hinta on alhaalla. 

Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa rahallista korvausta kiinteistöille kysynnän joustosta, sillä virtuulivoimalat tasapainottavat sähköverkkoa kovien kysyntäpiikkien aikana. Virtuaalivoimaloiden yleistyessä ne myös vähentävät tarvetta perinteisille varavoimalaitoksille, jotka usein toimivat fossiilisilla polttoaineilla. Toisaalta ne myös mahdollistavat tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämisen laajemmassa mittakaavassa Suomessa.

Sello toimi pilottikohteena Siemensin palvelun kehitykselle. Pilotissa onnistuttiin lisäämään alan tietämystä älykkäistä kiinteistöjen energiaratkaisuista ja palveluista, erityisesti kysyntäjouston ja akkuteknologian osalta. Kauppakeskuksessa testattiin tietoliikenneyhteyksiä sekä digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa kysyntäjouston pienemmille tehokuormille automaation avulla. Sellon kohteessa on onnistuttu implementoimaan kiinteistöön digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykäs järjestelmä, mikroverkko, joka kytkeytyy osaksi laajempaa energiajärjestelmää. Siemens on kaupallistanut energianhallintaratkaisunsa – jatkossa virtuaalivoimalapalveluita kiinteistöille tarjoaa Siemensin tuore tytäryhtiö Vibeco. 

Rahoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön tuella rahoitetaan osa kiinteistön omistajien investoinneista kysyntäjouston edellyttämään talotekniikkaan, lisäksi Siemens rahoittaa kokonaishankkeesta n. puolet.
Paikkakunta
Espoo
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet