Kuopion Kuopas Asuntola Puuseppä

Kuopion Kuopas Asuntola Puuseppä

Kuopas Puuseppä kuva Nollaenergia.fi-sivustolta
Pilotoitu ratkaisu
nollaenergiatalo, aurinkolämpö- ja -sähkö, maalämpö
Alkoi/päättyi
2009-2011
Kontaktihenkilö

tuula.vartiainen [at] kuopas.fi

Keitä mukana
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas), VTT, Tekes, Sitra, ARA
Tiivistelmä

Kuopion Opiskelija-asuntojen (Kuopas Oy) esteetön opiskelija-asunnoista koostuva talo on ensimmäinen valmistunut nollaenergiakerrostalo. Talo on Mestariasuntojen ensimmäisen nollaenergiatalon rinnakkaispilotti.

Talo tuottaa itse tarvitsemansa energian maalämmöllä, aurinkokeräimillä ja aurinkosähköllä sekä ottamalla poistoilman lämpöä talteen. Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteistolla saadaan talteen jopa 80 prosenttia kiinteistössä syntyneestä energiasta. Energiaa on säästetty esimerkiksi tehokkaalla lämmöneristyksellä ja ilmanvaihdon hallinnalla. Lisäksi taloon on valittu energiatehokkaat kodinkoneet, valaisujärjestelmät ja hissit. Valaistuksen energian tarvetta on pienennetty hyödyntämällä luonnonvaloa. Asukkaita ja huoltohenkilöstöä on opastettu energiatehokkaaseen lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttöön ja asukkaat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan huonekohtaisten laitteiden avulla.

Hanke on ollut osa nollaenergiatalo-kehittämisprojektia, jossa on ollut tavoitteena luoda ARA-tuotantoon soveltuva vuoden 2020 energiatehokkuusmääräyksien mukainen malli, jossa lopputuotteena on laadukas sekä hankinta- että asumiskustannuksiltaan kohtuuhintainen erityisryhmien vuokratalo.

 

Rahoitus
Tekes, Sitra, ARA
Paikkakunta
Kuopio
Energiateknologiat
Energian käyttömuodot