LÄMPÖÄ-hanke

LÄMPÖÄ-hanke

LÄMPÖÄ -hanke
Kuva: LÄMPÖÄ-hanke
Pilotoitu ratkaisu
Hukkalämpökuormien hyödyntäminen ja lämmön varastointi
Alkoi/päättyi
2017 - 2019
Kontaktihenkilö

Rauli Lautkankare, rauli.lautkankare [at] turkuamk.fi

Keitä mukana
Turku amk
Tiivistelmä

LÄMPÖÄ-hankkeessa tutkitaan lämpöenergian ympärivuotista varastointia maaperään energiapaalujen ja porareikien avulla sekä näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteenä. Lämpöenergian varastointi on tämän hetken polttavimpia ratkaisua odottavista tekijöistä. Varastoitavina lämpöenergioina kyseeseen tulevat laajalla skaalalla erilaiset hukka-, ilmais-, jäte- ja ylijäämälämmöt, joita yhteiskunnassamme on hyödyntämättä valtavia määriä. Lämpövarastoinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista säästöä pienentämällä tuotantohuippua, kun osa tarvittavasta lämpöenergiasta saadaan varastoitua ja käytettyä tuotantohuipun ulkopuolella. Kausivarastoinnin avulla mikä tahansa rakennus voi toimia lämpövoimalana ja osana tulevaisuuden älykkäitä lämpö- ja sähköverkkoja. 

Hanke sai Lähienergialiiton Vuoden Lähienergiaratkaisu-kilpailussa kunniamaininnan, sillä hankkeessa käsitellään erittäin tärkeitä aiheita: lämmitys, vaihtoehtoiset lämmön tuotantotavat ja lämmön varastointi. Energian varastointimahdollisuus rakennusten alla olevaan maamassaan energiapaalujen avulla ei ole yleisesti tiedossa. Pullonkaulaksi muodostuu usein kokonaistoimitusten hallinta ja asennuksen laadun varmistaminen.

Hankkeen pilottikohteissa tutkitaan ja kehitetään lämpöenergian varastoinnin hyödyntämismahdollisuuksia monialaisella yhteistyöllä. Tavoitteena on tuottaa sekä teoreettista tietoa että pitkältä ajalta kokemusperäistä tietoa lämpöenergian varastoinnista paalujen ja porareikien kautta maaperään. Energian varastointia voidaan hyödyntää niin olemassa olevassa rakennuskannassa kuin uudisrakentamisessa. Avointa tietoa tuottamalla saadaan energian varastoinnin osuus nousemaan ja järjestelmien tuotto paranemaan. Varastoinnin hyödyt tuodaan näkyväksi pilottikohteista luotujen animaatioiden ja 3D-sovellusten kautta. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan lämpöenergian kausivarastoinnista RT-ohjekortti ja asennusohjeistus sekä järjestetään yrittäjille matchmaking-tilaisuuksia ja koulutusta.

Rahoitus
Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR
Paikkakunta
Turku
Energialähteet
Energiateknologiat
Energian käyttömuodot