Lantti-talo

Lantti-talo

Lantti-talo asuntomessut
Pilotoitu ratkaisu
Netto-nollaenergiatalon rakentamista pienemmän Luukku-talon kokemusten perusteella.
Kontaktihenkilö

Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto,pekka.heikkinen [at] aalto.fi

Keitä mukana
Aalto-yliopisto, Sitra, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, TA-Yhtymä Oy
Tiivistelmä

Lantti-talo on Suomen ensimmäinen netto-nollaenergiapientalo, joka suunniteltiin ja valmistettiin Tampereen Vuoreksen asuntomessuille. Se on Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema, perheasunnoksi jalostettu versio Solar Dechatolon -kilpailuun tehdystä pienemmästä Luukku-talosta.

Lantti-talo tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkosähköpaneeleilla, ja se lämpiää aurinkolämpökeräimillä ja kaukolämmöllä. Talo tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin kuluttaa. 60 m² aurinkopaneeli tuottaa 7000 kWh sähköä ja 8 m² aurinkokeräin 40 % lämpimästä käyttövedestä. Talon muoto on kompakti, ja se on hyvin eristetty. Seinissä on 450 mm ja ylä- ja alapohjissa 510 mm puukuitueriste. Talon ilmanvuotoluku on 0,3 l /h ja vähän sähköä kuluttavan ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 80 %. Ikkunoiden koko ja suuntaus on harkittu huolella, niin että luonnon valosta saataisiin maksimihyöty, mutta kesäinen ylikuumeneminen vältettäisiin. Sähkönkulutusta on minimoitu valitsemalla mahdollisimman energiatehokkaat laitteet ja tuottamalla valaistus pääosin LED-valoilla. Kotona/poissa -kytkin laskee sähkönkulutuksen minimiin, silloin kun talossa ei olla.

Lantti-talosta saatuja kokemuksia on hyödynnetty Vuoreksen suunnittelussa laajemmin.

Lantti-talon energianlkulutustietoja on seurattu aktiivisesti talon valmistumisesta lähtien ja asetetut tavoitteet ovat täyttyneet koko seurantajaksolla. Lantti-talon seurannasta tehty raportti liitteenä.

Rahoitus
ARA, Sitra
Paikkakunta
Tampere
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot