Mäkkylän Adjutanttitalo

Mäkkylän Adjutanttitalo

Kuva Adjutantista
Pilotoitu ratkaisu
Energiapihi älytalo, energiankulutuksen mittaus ja seuranta huoneistokohtaisesti sekä koko talon laajuudella, taloautomaatio, aurinkopaneelit, sähköauton latauspiste
Alkoi/päättyi
2010-2012
Kontaktihenkilö

satu.ryynanen [at] skanska.fi pellervo.matilainen [at] skanska.fi kari.pulkkinen [at] fi.abb.com jukkap [at] basen.net

Keitä mukana
Skanska, Fortum, ABB, BaseN
Tiivistelmä

Adjutantissa on kokeiltu erilaisia energiaa säästäviä ratkaisuja, muun muassa lähes-nollaenergiarakentamista kohti vievää energiatehokasta talotekniikkaa.

Talossa on hankittu kokemuksia  huoneisto- ja kiinteistökohtaisesta seurannasta ja ohjauksesta, paikallisesta energiantuotannosta sekä erilaisista energiaa säästävistä ratkaisuista. Talossa on lähes reaaliaikainen sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksen seurantamahdollisuus. Lisäksi asukkaat voivat seurata myös aurinkopaneelien tuotantoa ja hissiä. Huoneistokohtaisen seurannan lisäksi asukkaat voivat seurata myös koko kiinteistön kulutusta. ABB:n KNX-taloautomaatiota käyttäen asukkaat voivat vaikuttaa omaan kulutukseensa. Kotona/poissa-kytkimellä ohjataan valaistusta, ilmanvaihtoa sekä järjestelmään kytkettyjä sähkölaitteita. Taloautomaatiolla hallitaan myös asuntojen lämmitystä.

Katolle on asennettu 136 m2 aurinkopaneeleja, joiden tuottamaa sähköä (yht. noin 15 000 kWh / vuosi) käytetään mm. porraskäytävän valaistukseen, hissiin sekä parkkihallissa olevaa sähköauton latauspistoketta varten.

Adjutantin kokeilu on osa Skanskan ja Fortumin Sustainable Urban Living-hanketta sekä Cleen Oy:n rahoittamaa SGEM-tutkimusohjelmaa.

Arviointi

Varsinaista arviointia ei Skanskan tai ABB:n toimesta ole tehty. Juuso Mäki käsitteli diplomityössään talon teknisiä ratkaisuja yhteistyössä rakennuttaja-osapuolien kanssa, ja työn yhteydessä tehtiin myös arviointia lähinnä teknisten ratkaisuiden osalta.

Rahoitus
Skanska Residential Development Nordic, CLEEN Oy (SGEM)
Paikkakunta
Espoo
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet