Talo 2020

Talo 2020

Talo2020 sivustolta Energiatehokaskoti
Pilotoitu ratkaisu
Yksityishenkilön edistyksellinen omakotitalo
Alkoi/päättyi
Suunnittelu 2013, rakentaminen 2014 - 15
Kontaktihenkilö

Petri Malmelin

Keitä mukana
Petri Malmelinin perhe, arkkitehti ja rakennusalan ammattilaisia
Tiivistelmä

TALO2020-hankkeessa rakennettiin omakotitalo, joka pyrkii täyttämään EU 2020 -energiamääräykset.

Talossa on yhdistetty energiatehokkaita rakenneratkaisuja, hybridi-energiantuotantoa (aurinkolämpö ja -sähkö, maalämpö, savukaasujen LTO, hybridikattila sekä reaaliaikaista mittausdataa. Talon energiaälykkyys perustuu 100 mittasensorin tuottamaan dataan, joka kiertää pilvipalvelujen kautta jalostettuna takaisin taloon energian optimointiin ja sen asukkaille palautteena ja hälytyksinä. Talo2020:n visiona on tulevaisuudessa tutkia kodin ja sähköauton välistä kaksisuuntaista energian vaihtoa.

Dokumentaatio
Rahoitus
oma rahoitus
Paikkakunta
Pääkaupunkiseutu