Viikin ympäristötalo

Viikin ympäristötalo

Viikin ympäristötalo kuva Jari Viinanen
Pilotoitu ratkaisu
Nollaenergiatalo, aurinkosähkö, pientuuli, maajäähdytys, sähkön varastointi, sähköauto
Alkoi/päättyi
2009-2011, 2015-
Kontaktihenkilö

Jari Viinanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, jari.viinanen [at] hel.fi

Keitä mukana
Helsingin kaupunki, Helsingin ympäristökeskus, HKR, Lemminkäinen, Arkkitehtitoimisto Case Consult, Siemens, Fingrid, Helen, VTT
Tiivistelmä

Tavoitteena on ollut rakentaa energiatehokas ja energiaomavarainen toimistotalo, joka toimii esikuvana kaupungin ja muiden toimijoiden rakentamiselle.

Tähän on päästy erittäin energiatehokkailla rakenteilla: talon ikkunat ovat energiatehokkaita lämpölaseja ja seinien eristepaksuus on tavanomaista suurempi. Etelään suuntautuva kaksoisjulkisivu lämmittää talvisin ja varjostaa kesäisin. Sähkövalaistuksen tarvetta vähennetään muun muassa tuomalla luonnonvaloa rakennukseen valokuilujen avulla. Toimistorakennusta jäähdytetään kesäisin 25 jäähdytyskaivon avulla. Etelään suuntautuvan kaksoisjulkisivun uloin pinta rakentuu aurinkopaneeleista, joita on myös talon katolla. Lisäksi katolla on neljä pientä tuuliturbiinia.

Toiminnan aikaista energiankulutusta ja päästöjä pienennetään Hiilineutraali ympäristökeskus-ohjelmalla. 36 kohdan kunnianhimoisella toimenpideohjelmalla tavoitellaan energiatehokkaita käytäntöjä, ympäristömyötäistä liikkumista, kestäviä hankintoja sekä ympäristövastuullisuutta. Toimenpideohjelman toteuttamisen jälkeiset päästöt kompensoidaan.

Lisäksi vuonna 2015 talossa on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen älykäs sähkövarasto. Kyseessä on akusto, jonka ohjausautomaatio ohjaa talon tuottamaa sähköä akkuun, sähköauton lataukseen tai myyntiin sähkön tuotannon ja tarpeen vaihteluiden mukaisesti.

  • Ympäristötalo voi tuottaa aurinkopaneeleilla varastoon sähköä, jolla on mahdollista ladata ympäristökeskuksen sähköautoa.
  • Sähkövarastoa voidaan myös hyödyntää lataamalla sähköä silloin kun se on halpaa ja käyttämällä varastoa kun hinta on huipussaan.
  • Sähkövarasto sopii hyvin sähköverkon säätöön, jonka tarve aurinko- ja tuulienergian lisääntyessä kasvaa.
  • Sähköä voidaan varastoida asennettuihin akkuihin 45 KWh.

Vuonna 2017 Ympäristötalossa on otettu käyttöön älytermostaatit joilla testataan lämmön kysyntäjoustoa. Kokeilu on osa mySMARTlife -hanketta.

Rahoitus
Helsingin kaupunki, Tekes (sähkön varastointi)
Paikkakunta
Helsinki
Muita samanlaisia pilotteja

Ramboll Village, energiatehokas ja moderni toimistotalo yli tuhannelle työntekijälle. Valmistunut 2019. https://fi.ramboll.com/projektit/rfi/ramboll-village