BioSampo Training and Research Centre

BioSampo Training and Research Centre

http://www.biosampo.ksao.fi/
Kuva: Biosampo
Pilotoitu ratkaisu
Uusiutuvan energian koulutus ja siihen liittyvä kokeileva tutkimus sekä koulutusvienti.
Alkoi/päättyi
2013-
Kontaktihenkilö

Juha Solio, juha.solio [at] ksao.fi

Keitä mukana
Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymenlaakson maakuntaliiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvolan kaupunki
Tiivistelmä

BioSampo koulutus- ja tutkimuskeskuksessa koulutetaan uusiutuvan energian käytännön osaajia ja tehdään alan kokeilevaa tutkimusta. BioSampo on käytännön oppimisympäristö, jossa opetetaan hajautettua lähituotantoa, uusiutuvan energian kestävää hyödyntämistä, sähkön, lämmön ja kylmän yhteistuotantoa sekä biohiilen ja puhtaan juomaveden valmistamista. Paikallisen ammatillisen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen järjestämisen lisäksi BioSampossa kehitetään koulutusvientiä. BioSampo-koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta-ajatuksena on hyödyntää ja testata biotalouden tärkeiden kehityssuuntien, kuten älykkään energian ja digitalisaation uusimpia innovaatioita.

Arviointi

?

Rahoitus
Kymenlaakson maakuntaliitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvolan kaupunki
Paikkakunta
Kouvola