HSY:n aurinkoenergian ja hukkalämmön karttapalvelu

HSY:n aurinkoenergian ja hukkalämmön karttapalvelu

HSY:n aurinkokartta
Pilotoitu ratkaisu
Avoimeen dataan perustuva karttapalvelu, joka kuvaa rakennusten lämpöhukkaa, aurinkosähköpotentiaalia ja aurinkopaneeleille soveltuvimpia kattoja.
Alkoi/päättyi
2015–
Kontaktihenkilö

Outi Kesäniemi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (@hsy.fi), Petteri Huuska, Helsingin kaupungin ympäristökeskus (@hel.fi)

Keitä mukana
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Tiivistelmä

HSY:n avoimen datan karttapalvelussa on julkaistu tiedot Helsingin, Espoon ja Vantaan kattopintojen aurinkosähkön vuosituotoista ja paneeleiden sopivista sijoituspaikoista katoilla. Arviot pohjaavat laskentaan, jossa on laserkeilausaineiston perusteella otettu huomioon katon muoto ja suunta sekä puiden ja toisten rakennusten aiheuttamat varjostukset. Datassa on myös huomioitu ilmakehän ominaisuudet eri vuodenaikoina sekä auringon asema eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.

Karttapalvelusta löytyy myös Helsingin rakennusten kattojen hukkalämpökartta, joka perustuu Helsingin kaupunkialueen lämpökamerakuvauksiin viikonloppuna 14.–15.3.2015. Tulosten luotettavuuden kalibroimiseksi saatiin yli sata vapaaehtoista helsinkiläistä mukaan mittaamaan rakennustensa lämpötiloja yläkerrassa, vintillä ja talonsa ulkopuolella.

Aurinkosähkö- ja lämpöhukkakartat on tehty osana Decumanus-nimistä EU-hanketta, joka oli käynnissä vuosina 2013-2016. Hankkeessa tuotettiin kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille ilmastonmuutokseen liittyviä paikkatietoaineistoja aluesuunnitteluun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi.

HSY:n  karttapalvelu on tuotettu osana HSY:n avoimen datan projektia.

Arviointi

?

Rahoitus
HSY, EU FP7-SPACE-2013
Paikkakunta
Helsinki, Espoo, Vantaa
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet