nZEB-hankeosaamisen kehittäminen

nZEB-hankeosaamisen kehittäminen

nZEB logo
Pilotoitu ratkaisu
nZEB-pientalon suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä yritys- ja kuluttajaosaaminen.
Alkoi/päättyi
2015–
Kontaktihenkilö

Jan-Erik Järventie Tampereen ammattikorkeakoulu: jan-erik.jarventie (at) tamk.fi; Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy: antero.makinen (at) tampere.fi

Keitä mukana
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ekokumppanit Oy
Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että alan toimijat osaavat tunnistaa lähes-nollaenergiatason (nZEB) -rakennusten haasteet ja tarjota pientalorakentajaperheille aidosti vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja. Hankkeessa kehitetään uutta osaamista nZEB-pientalojen kokonaisratkaisulle ja tuotetaan toimenpideohjeita, jotka toimivat opetusaineistona nZEB-pientalon suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön sekä näiden vaiheiden dokumentointiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen Vuoreksen rakentamisen sekä pientalorakentamisessa toimivien eri yritysten kanssa. Vuoreksen rakennuttajaperheille tarjotaan ohjausta hankkeen suunnittelussa, rakentamisen aikana sekä käytön aloituksessa. Lisäksi pientalorakennuttajille ja kohteiden suunnittelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua työpajaluonteisiin koulutustilaisuuksiin, jossa tavoitteena on käydä hankevaiheittain läpi onnistuneen lähes-nollaenergiapientalon edellytykset. Hankkeen lopussa järjestetään seminaareja ja hankkeessa syntyvästä aineistosta tehdään e-opiskelumateriaali.

Info- ja työpajatilaisuuksien lisäksi hankkeessa toteutetaan koulutusluonteinen selvitys, jossa kartoitetaan vuorovaikutteisesti taustoja, tarpeita sekä toimenpiteitä uudenlaisen lähes-nollaenergia pientalon rakennuttamismallin kehittämiseksi. Kohderyhmänä ovat pientalorakentamisessa toimivat yritykset, rakennusvalvontaorganisaatiot sekä kunnalliset energianeuvontayksiköt.

Arviointi

tulossa

Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto
Paikkakunta
Tampere
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot