Prosumer Centric Energy Ecosystem (ProCem) –hanke

Prosumer Centric Energy Ecosystem (ProCem) –hanke

Procem-hanke
Kuva: ProCem-hanke
Pilotoitu ratkaisu
IoT-pohjainen alusta energiaresurssien älykkäälle hyödyntämiselle.
Alkoi/päättyi
2016-2018
Kontaktihenkilö

Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto, pertti.jarventausta [at] tuni.fi

Keitä mukana
Tampereen teknillinen yliopisto, TTY (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto, TAU)
Tiivistelmä

Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) tutkimusprojektissa Social Energy – Prosumer Centric Energy Ecosystem (ProCem) luotiin IoT-pohjainen teknologinen alusta erilaisten hajautettujen resurssien (pientuotanto, kysyntäjousto, energiavarastot, sähköautot) hyödyntämiselle energiayhteisöissä, sähkömarkkinoilla sekä sähköjärjestelmän hallinnassaHanke pilotoi teknisiä ratkaisuja ja niiden kykyä vastata aktiivisten asiakkaiden (prosumereiden) tarpeisiin, tutki uudenlaisia ekosysteemejä ja prosumereiden roolia energiajärjestelmän kehittämisessäLisäksi hankkeessa tutkittiin digitaalisuuteen ja jakamistalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien mahdollisuuksista sähköenergiatoimialalla.

Hankkeen toteutus edellytti poikkitieteellistä lähestymistapaa, ja toteutuksesta vastasi yhteistyössä yliopiston neljän eri laboratorion tutkimusryhmät (Sähköenergiatekniikka, Tietotekniikka, Automaatio ja hydrauliikka, Tuotantotalous ja tietojohtaminen) yhteistyössä projektiin osallistuvien 15 yrityksen kanssa. Pilotin kohteina toimivat TTY:n Kampusareena ja Lempäälän Marjamäen energiaomavarainen mikroverkkoKonkreettisesti toteutettavien pilottikohteiden avulla saatiin kokemuksia teknologia-alustan toiminnasta, uusien toiminnallisuuksien liiketaloudellisista mahdollisuuksista ja koko järjestelmän eri toimijoiden käyttäytymisestä ja mahdollisuuksista toimia ekosysteemissä. Hankkeessa opittiin mm. että useasta lähteestä kerättävän suuren tietomäärän tehokas hyödyntäminen edellyttää usean eri osaamisalueen yhteistyötä, sekä hyvin mietittyjä tietomalleja. Hankkeen tuloksia hyödynnetään syksyllä 2019 alkavassa uudessa Business Finlandin rahoittamassa ProCemPlus-hankkeessa (Prosumer Centric Energy Communities towards Energy Ecosystem), jossa Tampereen yliopiston lisäksi tutkimusosapuolina ovat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Murroksessa oleva sähköenergiajärjestelmä sisältää jatkossa yhä enemmän erilaisia hajautettuja energiaresursseja, joita voidaan hyödyntää järjestelmän reaaliaikaisessa hallinnassa, jos ansaintalogiikka, reaaliaikainen tiedonhallinta ja asiakkaille tarjottavat palvelut sen mahdollistavat. Tulevaisuudessa joustavien energiaresurssien (mm. ohjattavat kuormat, energiavarastot, sähköautot) tarve ja arvo kasvavat merkittävästi. 

Rahoitus
Business Finland, 15 yritystä ja Sitra.
Paikkakunta
Tampere, Lempäälä