Senaatti-kiinteistöjen kilpailullisen neuvottelumenettelyn uusiutuvan energian hankinnat pienkohteisiin

Senaatti-kiinteistöjen kilpailullisen neuvottelumenettelyn uusiutuvan energian hankinnat pienkohteisiin

Puupelletti kuva Wikipediasta
Pilotoitu ratkaisu
Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat yhdessä kilpailuttaneet kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat kohteensa eri puolilla Suomea. Nykyinen oma lämmöntuotanto korvataan hankkimalla rakennusten tarvitsema lämpöenergia palveluna, jossa vähintään 70 % tuotetaan uusiutuvalla energialla.
Alkoi/päättyi
2013–2015
Kontaktihenkilö

Tomi Suomalainen, Senaatti-kiinteistöt; Kari Huttunen, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö

Keitä mukana
Senaatti-kiinteistöt, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Tiivistelmä

Valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat yhdessä kilpailuttaneet kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat kohteensa eri puolilla Suomea. Nykyinen oma lämmöntuotanto korvataan hankkimalla rakennusten tarvitsema lämpöenergia palveluna. Vaatimuksena oli, että lämpöenergia on tuotettava mahdollisimman ympäristöystävällisesti siten, että uusiutuvan energian osuus tulee olla jokaisessa kohteessa vuositasolla vähintään 70 % vuodesta 2016 lähtien.Teknologiaa ei kuitenkaan sidottu mihinkään tiettyyn lämmöntuotantoratkaisuun.  

Hankinnan tavoitteena on saada kohteiden lämmöntoimitukset tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä ympäristömyötäisesti. Kiinteistöt Suomessa jaettiin kolmeen osaan. Hankintakokonaisuuksia kasvattamalla pyrittiin tekemään urakat houkutteleviksi palveluntuottajille ja parantamaan toimitusvarmuutta sekä varmistamaan hintojen edullisuus. Kilpailutukset toteutettiin kaksivaiheisena: Hainkintailmoituksen pohjalta valittiin palvelutarjoajat haastateltaviksi ja kohdekäynneille, ja näistä valittiin toimittajat, joille tehtiin tarjouspyynnöt. 

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetuissa Itä-Suomen kohteissa tehtiin 12 vuoden sopimukset jatko-optiolla. Lämmönmyyjät investoivat ja rakennuttivat uudet lämmitysjärjestelmät joko olemassa oleviin tiloihin tai konttiin. Kohteissa on säästetty lämmityskuluissa noin 29 % ja uusiutuvan energian osuus on ollut 98 %.

Rahoitus
yrittäjät
Paikkakunta
useita
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot