Sitran Energiatutka-kokeilu

Sitran Energiatutka-kokeilu

lähienergian ryhmähankinta Caiwo
Kuva: Sitra
Pilotoitu ratkaisu
Uusiutuvan energian ryhmähankintaa helpottava palvelu.
Alkoi/päättyi
2012–2013
Kontaktihenkilö

Tuula Sjöstedt, Sitra (tuula.sjostedt [at] sitra.fi)

Keitä mukana
Sitra, Caiwo Oy, Hub Helsinki
Tiivistelmä

Sitran Lähienergiahankkeen pohjalta Caiwo Oy, Hub Helsinki ja Sitra selvittivät kokeilun avulla, helpottaisiko uusiutuvan energian ryhmähankinta kotitalouksien päätöksentekoa. Olisivatko kotitaloudet valmiita hankkimaan talokohtaisia energiaratkaisuja ryhmähankinnan kautta, ja mitä he palvelulta toivoisivat? Kokeilussa haluttiin myös selvittää, voisiko ryhmähankinnan koordinoinnista ja puolueettoman tiedon tarjoamisesta tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Ryhmähankinnan koordinointiin luotiin nettipalvelu, Energiatutka. Sen tehtävänä oli koota ryhmähankinnasta kiinnostuneet kotitaloudet yhteen, suositella kullekin kotitaloudelle sopivinta energiaratkaisua ja hankkia ryhmille tarjoukset luotettavilta laitetoimittajilta. Palvelun käyttö tehtiin kotitalouksille helpoksi: nettisivuilla vastattiin kysymyksiin oman talouden energiankulutuksesta, asunnon neliömäärästä sekä muista perustiedoista.

Kokeilun tuloksena todettiin, että kuluttajien testiryhmä otti Energiatutkan innokkaasti vastaan, mutta ryhmähankinnan organisoinnista on vaikea tehdä liiketoimintaa. Ryhmähankintakonseptin onnistuminen nykyisessä toimintaympäristössä vaatisikin vähintäänkin sitä, että ryhmähankintaan osallistuva asiakasryhmä sijaitsisi maantieteellisesti varsin lähellä laitetoimittajaa tai -asentajaa.

Rahoitus
Sitra
Paikkakunta
Helsinki
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet