VTT SmartCityKey Tampere

VTT SmartCityKey Tampere

http://www.citykeys-project.eu/
Pilotoitu ratkaisu
Vaikuttavuusindikaattoreiden kehittäminen Smart City-kokeiluille.
Alkoi/päättyi
2015–2017
Kontaktihenkilö

Miimu Airaksinen, miimu.airaksinen [at] vtt.fi

Keitä mukana
VTT, TNO, osa EU-hanketta Tampere ja neljä muuta Euroopan kaupunkia
Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja testata menetelmä Smart City -kokeilujen arviointiin. Hankkeessa kehitetään ja testataan vaikuttavuusmittaristo. Sen pohjalta kehitetään myös suosituksia vaikuttavuusseurannan integrointiin kaupunkien päätöksentekoon ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi osallisestaan sidosryhmiä miettimään, miten kokeiluiden välisiä synergioita ja kokeilujen toistettavuutta voitaisiin vahvistaa.

Rahoitus
EU H2020, osallistujat
Paikkakunta
Tampere, neljä muuta kaupunkia Euroopan eri maista
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet