Granlundin nopeat kokeilut: digitaalisia ratkaisuja rakennusten käytönaikaiseen energiatehokkuuteen

Granlundin nopeat kokeilut: digitaalisia ratkaisuja rakennusten käytönaikaiseen energiatehokkuuteen

Warm Enough screenshot
Pilotoitu ratkaisu
Rakennusten käytön energiatehokkuuteen liittyvien käyttäjä- ja ongelmalähtöisten konseptien nopeat kokeilut
Kontaktihenkilö

Ken Dooley, Senior Specialist – Digitalisation, Granlund (ken.dooley [at] granlund.fi)

Keitä mukana
Granlund, Nomenal, Playsign, Steerpath, muita ohjelmistoyrityksiä
Tiivistelmä

Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni, joka keskittyy erityisesti energiatehokkuuteen. Yhtiössä kokeillaan nyt lean product development-konsepteja, joissa nopeasti konseptoidaan ja kokeillaan nopeasti käyttäjä- ja ongelmalähtöisiä konsepteja ennen kuin niihin panostetaan mittavaa tuotekehitystä.

Yksi Granlundin ensimmäisistä kokeiluista oli Behaviour Change Hackathon, jossa tavoitteena oli löytää ideoita ja työkaluja käyttäjien energiankulutuksen pienentämiseksi rakennuksissa. Hackathoniin kutsuttiin monenlaisen taustan omaavia osallistuja, kuten käyttäytymispsykologeja, ohjelmistokehittäjiä ja energia-asiantuntijoita. Tilaisuudessa kehitettiin viisi konseptia, joista Granlund sitoutui edelleen kehittämään ainakin yhden prototyypiksi. Kehitettäväksi valittu idea, WarmEnough, liittyi sisälämpötilan optimointiin mobiilisovellutuksen avulla joukkoistetun lämpötilapalauteen avulla. Granlund työskenteli idean keksijän, paikallisen Nomenal-nimisen startupin kanssa kehittääkseen ideaa eteenpäin.

Hackathonin perusteella kehitettiin mobiiliapplikaatio, joiden avulla käyttäjät voivat antaa hyvin yksinkertaista palautetta rakennuksen olosuhteista kolmen vaihtoehdon avulla: (1) minulla on liian lämmin (2) olen tyytyväinen lämpötilaan ja (3) minulla on liian kylmä. Olennaista sovelluksessa oli se, että se oli paikannettu. Kukin palaute voitiin paikantaa siihen spesifiin sijaintiin rakennuksessa, josta se oli lähetetty. Sovelluksen avulla rakennuksen ylläpidosta vastaavat voivat seurata kehityssuuntia ja priorisoida alueita, joista on tullut runsaasti palautetta. Kokeilussa testattiin kahta erilaista sovellusta, jotta paras menetelmä sijainnin liittämiseksi palautteeseen löytyisi. 

Granlundissa on jatkettu sisäilmaston olosuhteita koskevien palautejärjestelmien kehittämistä. Oululaisen PlaySignin kanssa kehitetään pelillistettyä palautekyselyä, jossa pelillisyys ja hauskuus kannustaa antamaan palautetta. Lisäksi Granlundin omissa tiloissa kehitetään sovellusta rakennuksen sisätiloissa navigointiin hyödyntäen paikallisen start-upin Steerpath-teknologiaa. Lisäksi kehitetään digitaalisia ratkaisuja rakennuksen käyttöasteen mittaamiseen.

Granlundin uudessa 2017-2021 Innovaatiostrategiassa visiona on tulevaisuuden kiinteistö, jossa käyttäjä ja rakennus kommunikoivat keskenään. 

Rahoitus
Yhtiön oma rahoitus
Paikkakunta
Helsinki
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet