Kodin sähkönkulutuksen älykäs ohjaus

Kodin sähkönkulutuksen älykäs ohjaus

kysyntäjousto
Pilotoitu ratkaisu
Kotitalouksen kysyntäjouston käyttö kysyntäjoustomarkkinoilla, ensisijaisesti taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla.
Alkoi/päättyi
2014–2016
Kontaktihenkilö

Ilkka Palola, There Corporation Oy, ilkka.palola [at] therecorporation.com; Jonne Jäppinen, jonne.jappinen [at] fingrid.fi

Keitä mukana
Fingrid, There, Helen, Fortum
Tiivistelmä

Pilottiprojektissa tutkittiin, miten Theren kehittämää kodinenergianhallintajärjestelmää voidaan hyödyntää kysyntäjoustomarkkinoilla. Tavoitteena oli selvittää, miten kotitalousasiakkaiden sähkönkulutuskohteita voidaan hyödyntää kysyntäjoustoon, ensisijaisesti taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla.

EHC-kuluttajaratkaisun (Electric Heating Control eli suoran sähkölämmityksen ohjaus) lisäksi hankkeessa kokeiltiin kuormien aggregointisovellusta ja operaattorin käyttöliittymää. Näiden kautta ohjauskomennot välitettiin kohteisiin, seurattiin tarjottavan kuorman määrää ja todennettiin toteutuneet ohjauskomennot. Taajuusohjattu häiriöreservi aktivoitiin automaattisesti.

Pilotin tulosten perusteella kotien lämmityskuormat soveltuvat teknisesti hyvin kysyntäjoustomarkkinalle. Keskeiset kysyntäjouston markkinavaatimukset käytettävästä ohjaustekniikasta, kuormien luotettavuudesta ja kuormanohjauksen vasteajasta täyttyivät. Pilotissa todettiin, että kotitaloudet, joissa on älyohjattu käyttövesivaraaja soveltuvat sekä häiriöreservi- että säätösähkömarkkinoille. Tuloksia on pidetty lupaavina kuluttajien kysyntäjouston toteutukselle.

Rahoitus
Figrid
Paikkakunta
pk-seutu
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet