Lumme Energian pääkonttori virtuaalisena voimalaitoksena

Lumme Energian pääkonttori virtuaalisena voimalaitoksena

Lumme Energian pääkonttorin älykäs energiajärjestelmä
Kuva: Lumme Energia
Pilotoitu ratkaisu
Lumme Energian pääkonttorin älykäs energiajärjestelmä
Alkoi/päättyi
Päättyi 2018
Kontaktihenkilö

Miko Huomo, miko.huomo [at] lumme-energia.fi

Keitä mukana
Lumme Energia, Tieto, Etelä-Savon Energia
Tiivistelmä

Tieto, Lumme Energia ja Etelä-Savon Energia ovat kehittäneet älykkään energiaratkaisun, virtuaalivoimalaitoksen, joka mahdollistaa energian pientuotannon, akkuvarastojen ja sähköautojen latauksen sekä kiinteistöautomaation kokonaisvaltaisen ja keskitetyn hallinnan. Kyseessä on ensimmäinen vastaavassa laajuudessa toteutettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä hanke Suomessa. Ensimmäisessä pilotissa Lumme Energian pääkonttorin talotekniikka, Etelä-Savon Energian Foremica-energianhallintajärjestelmä, aurinkopaneelit, akusto ja sähköautojen lataus yhdistettiin Tiedon pilvipohjaiseen energianhallinta-alustaan, Tieto Distributed Energy Solutioniin (DES). 

Kokonaisuutena järjestelmä toimii virtuaalisena voimalaitoksena, joka on liitetty valtakunnallisiin säätösähkömarkkinoihin luomaan kulutusjoustoa sähkövoimajärjestelmään. Kun sähkön kysyntä on korkealla, pääkonttorissa vältetään hintapiikkejä ja esimerkiksi pudotetaan hetkeksi kiinteistön lämmitystä tai otetaan energiaa akustosta. Kun taas kysyntä on alhaalla ja sähkö edullista, pääkonttorin säädettävissä oleva energiankäyttö napsahtaa päälle ja esimerkiksi sähköautojen akut ladataan silloin. Oma aurinkosähköjärjestelmä tuottaa rinnalla energiaa kiinteistön käyttöön ja ylimääräinen aurinkosähkö varastoituu akustoihin, mistä sen saa käyttöön kysyntäpiikkien aikana. Näin optimoidaan sähköstä maksettava hinta ja turvataan energiatasapaino.

Lumme Energian pääkonttorin älykäs energiajärjestelmä valmistui kesällä 2018. Pilottihanke toimii digitaalisten energiapalveluiden kehitysalustana ja näyttää, miten kulutuksen säätö eli kulutusjousto toimii käytännössä tämän kokoisessa kohteessa. Käyttämällä hyväksi pääkonttorin pilotista saatuja kokemuksia kehitetään säädettävään energiankäyttöön perustuvia palveluja kuluttajille. Onnistunut pilotti osoittaa, että samankaltainen energiaratkaisu on asennettavissa kaikkiin julkisiin ja kaupallisiin kiinteistöihin sekä omakotitaloihin. Uusi energiaratkaisu tuo kiinteistöt mukaan Suomen sähköverkon taajuuden tasapainottamiseen ja ohjaa sähkönkulutusta kohti päästöttömiä energiamuotoja.

Arviointi

?

Rahoitus
?
Paikkakunta
Mikkeli
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet