Oulu Energian Farmivirta

Oulu Energian Farmivirta

Farmivirta Oulun energia vuoden ilmastoteko
Pilotoitu ratkaisu
Sähkön suoramyynti pientuotajalta kuluttajalle.
Alkoi/päättyi
2013-
Kontaktihenkilö

Tuotepäällikkö Olli Tuomivaara, Oulun Energia, olli.tuomivaara​@​oulunenergia.fi

Keitä mukana
Oulun sähkömyynti Oy
Tiivistelmä

Farmivirta on maatiloilla uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä, jota myydään Oulun Energialle tuottajan ja energiayhtiön sopiman hinnan mukaisesti. Tuottaja ja Oulun Energia tekevät sopimuksen myytävän sähkön määrästä ja hinnasta vuosittaisen tuotantoennusteen perusteella. Kuluttajat voivat ostaa Oulun Energian palvelun kautta tietyn tuottajan sähköä. Kuluttajille myytävän sähkön hinnan päättää aina Farmivirran tuottaja itse. 

Sähkö tuotetaan mikro- ja pienvoimalaitoksissa uusiutuvilla raaka-aineilla tuottajan omiin tarpeisiin ja ylimääräinen sähkö myydään Farmivirraksi. Farmivirran tuottajat ovat sitoutuneet tuottamaan energiaa uusiutuvilla energialähteillä, kuten puulla, vedellä, tuulella ja auringolla. Mittaus-, laskenta- ja seurantamenettely varmennetaan samaan tapaan kuin vihreissä sähkötuotteissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Arviointi

Ruggiero, S., Varho, V., Rikkonen, P. (2015) Transition to distributed energy generation in Finland: Prospects and Barriers. Energy Policy 86: 433-443. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/24144/isbn97895260…

Rahoitus
yhtiön oma rahoitus
Paikkakunta
Oulu
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet