Solixi – parempi energiatehokkuus aurinkokeskittimellä ja isolla vesivaraajalla

Solixi – parempi energiatehokkuus aurinkokeskittimellä ja isolla vesivaraajalla

Solixi
Kuva: Solixi
Pilotoitu ratkaisu
Aurinkokeskitin, MWh-luokan vesivaraaja, ohjausjärjestelmä
Alkoi/päättyi
2013-
Kontaktihenkilö

Jyri Jaakkola, Solixi Oy (jyri.jaakkola [at] solixi.com)

Keitä mukana
Solixi, Takebest, Tekes, SavoSolar, Microteam, pilottikohteet
Tiivistelmä

Solixi sai ensimmäisen patentin vuonna 2013. Solixi lisensoi ja pilotoi uusia keskittävään aurinkolämpöön ja isoihin vesivaraajiin perustuvia energian tuotanto- ja ohjausjärjestelmiä. Aurinkokeskitin kohdistaa auringonsäteet aurinkokeräimeen, jolloin saadaan parannettua aurinkokeräimen hyötysuhdetta keräämällä auringon säteilyä eri ilmansuunnista ja säteilykulmista. Järjestelmään kuuluu myös ohjausjärjestelmä, joka optimoi kolmiosaisen useiden kuutiometrien lämminvesivaraajan lämmönlähteitä. Vesivaraaja voi varastoida lämpöä ja/tai kylmää sekä optimoida liitettyjen laitteiden, kuten lämpopumppujen ja lämmön talteenoton energiatehokkuutta. Järjestelmää on pilotoitu Vantaalla vuonna 2013. Solixi etsii aktiivisesti muita pilotointikohteita ja osallistuu pilotointikohteisiin hankittavien laitteiden rahoitukseen.

Rahoitus
Yrityksen itse keräämä rahoitus, Tekes
Paikkakunta
Vantaa, Tampere, useita
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet