Sundom Smart Grid

Sundom Smart Grid

Sundom Smart Grid kuva energyvaasa-sivustolta
Kuva: ABB
Pilotoitu ratkaisu
Itsekorjautuva verkko, jossa vianhallinta ja uusiutuvan energian kytkeminen verkkoon on helppoa, ja jossa päästään edullisesti hyvään toimitusvarmuuteen.
Alkoi/päättyi
2014–
Kontaktihenkilö

Esko Ala-Myllymäki, Merinova, esko.ala-myllymaki [at] merinova.fi; Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto, kimmo.kauhaniemi [at] uva.fi

Keitä mukana
Merinova, ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto
Tiivistelmä

Tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta, kehittää älyverkkoratkaisuja maailmanmarkkinoille ja löytää ratkaisuja, joilla Suomen tiukentuvan sähkömarkkinalain vaatimukset täytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja uusiutuvan energian kytkeminen verkkoon helpottuu.

ABB testaa Sundomissa uusinta verkon automatisoitua vianhallintatekniikkaa toimittamalla alueelle neljä älykästä muuntamoa, jotka raportoivat verkon vikatilanteet suoraan Vaasan Sähköverkon valvomoon, josta muuntamoita voidaan myös kauko-ohjata. Vaasan yliopisto on pilotissa tutkinut verkostoautomaation ja maakaapeloinnin optimaalista yhdistelmää sähköverkon toimitusvarmuuden ja investointien taloudellisesta näkökulmasta.

Osana Vaasan seudun energia-alan toimijoiden älykkään sähköverkon pilottihanketta Sundomin kylän koulun ja päiväkodin katolle on asennettu aurinkopaneelit. Vaasan kaupunki hyödyntää aurinkopaneeleita myös lasten energiatietoisuuden lisäämiseen. Päiväkodin ja koulun lapset voivat seurata, kuinka paljon energiaa paneelit kulloinkin tuottavat sekä toisaalta miten sähkönkulutukseen voi omilla valinnoilla vaikuttaa. Aurinkopaneeleista ja kiinteistöautomaatiosta saatu data on Anvian toimesta muokattu havainnollisten esimerkkien muotoon.

Hankkeesta on kirjoitettu raportteja kesällä 2016 Helsingissä pidettyyn CIRED-kokoukseen sekä tehty useita opinnäytetöitä. Hanketta esitelty medialle parissa tiedotustilaisuudessa. Hanke saanut kansainvälistä huomiota erinäisten artikkelien kautta, mm. http://ses.jrc.ec.europa.eu/sundom-smart-grid-ssg

Hanke on poikinut jatkohankkeita (mm. EU:n Era-Net Smart Grid Plus) ja tuottanut kansainvälisesti relevantteja työkaluja. Lisäksi se on tuottanut pysyvää infrastruktuuria alueelle sekä Vaasan kaupungin energiastrategian toteuttamiseen. Muut kunnat ovat alustavasti ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeen kehittämän infrastruktuurin hyödyntämiseen.

Rahoitus
Tekes INKA ja osallistuvat organisaatiot
Paikkakunta
Vaasa, Sundomin kylä
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet