Sybimar-ekosysteemi

Sybimar-ekosysteemi

Sybimar suljetun kierron konsepti
Pilotoitu ratkaisu
Ensimmäinen suomalainen teollinen symbioosi: energiaratkaisuista esillä biopolttoaineiden tuotanto jätteistä sekä biokaasu.
Alkoi/päättyi
2005-
Kontaktihenkilö

Jyrki Suominen, toimitusjohtaja, Sybimar Oy, jyrki.suominen [at] sybimar.fi

Keitä mukana
Sybimar Oy (osa Meriaura Group -konsernia)
Tiivistelmä

Sybimar-ekosysteemissä keskiössä on kalankasvatus. Energia tulee biokaasusta, biokaasulaitoksesta. Kaasu hyödynnetään CHP-laitoksessa tuottaen lämpöä ja sähköä koko ekosysteemin hyväksi. Sähkön ja lämmön suurin kulutus on kalankasvatuksen kiertovesilaitoksessa. Lisäksi bioöljylaitos vastaanottaa ja käsittelee käytettyjä kasvirasvoja ja rasvaisia elintarviketuotannon sivuvirtoja. Kasvirasvoista tehdään bioöljyä ja rasvaisista sivuvirroista biodieseliä. Ekosysteemissä on myös kasvihuone, joka hyödyntää kalankasvatuksen tuottamia ravinteita kiertovedessä. Keväinen ja syksyinen kasvihuoneen ylilämpö johdetaan kalankasvatuksen hyödyksi. Ekosysteemi ei tuota jätettä, eikä hukkaa materiaalia, energiaa tai ravinteita. Koko tuotantoketjussa pyritään hiilineutraaliuteen. 

Arviointi

?

Rahoitus
?
Paikkakunta
Uusikaupunki
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet