Uusiutuva kaukolämpö Helsingissä

Uusiutuva kaukolämpö Helsingissä

lämpöpumpun osien kuljetus
Pilotoitu ratkaisu
Uusiutuvan kaukolämmön tuotanto ja markkinointi
Alkoi/päättyi
2015-
Kontaktihenkilö

Janne Rauhamäki

Keitä mukana
Helen Oy, asiakkaat
Tiivistelmä

Helenin uusiutuvan energian investointiohjelmalla tavoitellaan ilmastoneutraalia energiantuotantoa vuoteen 2050 mennessä.

Osana tätä ohjelmaa Helen Oy rakentaa Suomen suurimman pellettikattilan Salmisaareen. Lämpölaitoksen polttoaineteho on noin 100 MW ja kaukolämpöteho noin 92 MW. Laitoksen pääpolttoaineena tulee olemaan puupelletti, joka jauhetaan pölyksi ennen kattilaan syöttämistä. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa, ja sen toimittaja on Valmet. Salmisaaren pellettilämpölaitoksella korvataan kaukolämmön erillistuotantoa, joka on tuotettu maakaasulla tai öljyllä. Laitoksen avulla voidaan puolittaa erillisten kaasu- ja öljylämpökeskusten käyttö. Helen tekee uusiutuvaa kaukolämpöä puupelleteillä myös Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksissa.  Pellettien lisäksi uusiutuvaa kaukolämpöä tuotetaan biokaasun avulla.

Kaupungissa syntyviä hukkalämpöjä hyödynnetään lämpöpumppujen avulla. Osana investointiohjelmaa Helen rakentaa Esplanadin jäähdytyskeskukseen uuden lämpöpumppulaitoksen (lämpöteho 22 MW, jäähdytysteho 15 MW), joka valmistuu keväällä 2018. Ennestään Helenillä on toiminnassa Katri Valan lämpöpumppulaitos (lämpöteho 100 MW, jäähdytysteho 67 MW), joka tuottaa kaukolämpöä ja jäähdytystä hyödyntämällä kiinteistöjen hukkalämpöjä ja lisäksi puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä.

Helen pyrkii saamaan asiakkaat mukaan ohjelmaan. Helsinkiläiset taloyhtiöt ja yritykset voivat ostaa Heleniltä uusiutuvaa kaukolämpöä. Asiakkaat voivat valita uusituvan kaukolämmön osuuden lämmönkulutuksestaan (5-100 %). Lisäksi yksittäiset kuluttajat voivat edistää uusiutuvan energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa maksamalla kuukausimaksun, jota vastaan asiakas saa sovitun osan kaukolämmöstä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna. Helen sitoutuu lisäämään uusiutuvan energian määrää kaukolämmön tuotannossa vähintään kaksi kertaa tuotetta ostetun määrän.

Paikkakunta
Helsinki
Energialähteet
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet